Riskkapitalbolagen


Den senaste tidens debatt om åldringsvården har satt riskkapitalbolagen i fokus. Samtidigt har det förekommit en rad olika falsarier i de artiklar som har skrivits. En av de största är att det går att tömma pengar ur bolag hur som helst. En annan är att de tar risker. De går in i verksamheter som garanterar stor avkastning, 15-20%. I snitt är man med i sju år och de bolag som är intressanta omsätter mer än 100 miljoner. (Riskkapitalsbolagens kortsiktiga ägandet har oftast kritiserats. De har svarat med att ingen kan säga hur det ser ut om tio år, så varför ska man då ha ett längre seende på saker). Det andra är att så småningom vill man kunna sälja det som man varit med och förvaltat. Är det bolag som man äger sammankopplat med en massa ”badwill”, sjunker priset.

Bolag är till sin natur som rovdjur, och marknaden som en savann. Mycket handlar om att äta eller att ätas. Vid exempelvis upphandlingar ska köparna definiera villkoren för det man vill köpa. De definierar den savann som rovdjuren ska leva på de närmaste tre åren. Utformats det enbart för lejon och hyenor, så blir det som det blir. Köparna har börjat bli bättre på detta område, men det finns mycket kvar att göra.

Alla bolag har en inre struktur och ordning, som är uttryckt i en så kallad bolagsordning, som man måste följa. En annan viktig del är att bolag är en diktatur i sin strukturella kultur. Det är ägarna som har all makt, och kan vid bolagsstämman ändra om i bolaget. Däremot finns det ingen anledning till att förstöra sitt varumärke genom negativ uppmärksamhet. All reklam är inte bra. Bolagsordningen är stommen i bolaget. För att sedan tala om vad man vill med bolaget, så har man ett ägardirektiv. Hur man ska uppnå detta beskrivs i affärsplanen. Marknadsplanen beskriver hur marknaden som företaget ska in på ser ut, agerar och hur man kan växa på den. Säljplanen beskriver hur företaget ska formera sina styrkor för att ta marknadsandelar. Kommunikationsplanen lägger grunden för hur företaget ska visa upp sig, vilken image som ska finnas. Som du märker är allt utformat i olika steg och delar. För att få de olika delarna att kommunicera behövs det olika funktioner. Det behövs en styrelse som är tillsatt av ägarna på årsstämman. De sköter det strategiska arbetet, fattar de långsiktiga besluten. Ledningen har ansvar för att ta fram underlag, till styrelsens beslut. VD;n verkställer de beslut som tas i styrelsen, han styr skeppet som kaptenen på en båt.

Som jag skrev i början är alla bolag rovdjur, de vill med andra ord tjäna pengar, vilket är grunden för all tillväxt. I ägardirektivet kan man även formulera andra saker som är viktiga, att tillväxt inte får ske på vilka premisser som helst. Men slutligen återkommer det faktum att tjäna pengar är det centrala. Det kan antingen användas till att berika ägarna, eller att återinvestera och utveckla bolaget. Att bygga och utveckla bolag är ett tufft och ibland ”slafsigt-jobb”, när kriget ute pågår i full skala.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s