Agila metoder


Jag träffade i veckan ett företag där man beskrev en av sina styrkor som ”att kunden hade en kontakt i bolaget”. När kunden ville beställa nya produkter var det samma person som de mötte. Skillnaden mot en större konkurrent var att kunden där kom till en växel och sedan kopplades runt, eller att denne fick fylla i sin egen beställning. Företaget hade under sina 40 år i branschen alltid jobbat på detta sätt men nu stod man inför en ny utmaning. På grund av att de hade växt så mycket de sista åren började det bli svårt att hinna med allt, även vinsten i bolaget hade minskat i takt med ökad omsättning. Detta bolag jobbar utifrån agila metoder, där marknad och kunden står i centrum och företaget följer med.

Men varför är detta viktigt?

Det är två viktiga kärnbudskap inom Agile-lättrörlig utveckling, anpassning till förändring och betoning på samarbete mellan människor.

Anpassning till förändring är överlevnad

  • Att följa med i marknadens, kundernas och omvärldens ständiga förändring är en förutsättning för att företag och dess produkter ska leva vidare. Detta har alltid varit sant, skillnaden mot tidigare är att även värdet av produkten måste förändras snabbt och samtidigt säkert (vilket inte alltid är fallet i komplexa system). Ett angreppssätt som ger snabb förändring och anpassning till lågt pris (kort tid) kommer att ge resultat som överlever längre än sådana som inte kan anpassas lika snabbt. Detta givetvis under förutsättning att kvalitet är lika i båda fallen. Lättrörliga metoder kan hantera den ökade förändringsgraden med bibehållen eller högre kvalitet både under utveckling och under underhållsfasen.

Samarbete mellan människor

  • En av de grundläggande förutsättningarna för att kunna hantera förändringar effektivt är effektiv kommunikation, både mellan marknaden, kunden, projektledare och producent, samt dem sinsemellan. Effektiv kommunikation kan enklast ske genom möten ansikte mot ansikte. Individerna måste också ha befogenheter och känna ansvar för att genomföra det arbete och de förändringar som krävs.

Det handlar mer och mer om att bygga system i individerna och inte system runt individerna. Men det för med sig nya utmaningar. Kontroll och mätningssystem blir mer komplexa, att kunna ta rätt betalt för en vara blir också mer avancerat. Det kräver mer av medarbetarna i form av en ökad medvetenhet av hela bolagets koncept, och för en del kommer då jobbet ta för stor plats. Däremot när man pratar med företagshälsovården säger de att arbetsplatser där medarbetarna har inflytande, kan påverka och känner delaktighet i de beslut som fattas är de friskaste arbetsplatserna.

För bolaget som jag träffade i veckan är deras överlevnad mycket förknippad till rörlighet mot kund. Att kunna förstå och lösa kundens behov snabbt. Priset är inte avgörande längre för kunden utan att problemen blir lösta.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s