Makt…..


Karyatid och Makt av Richard Brixel. De finns att beskåda i Kumla "konst på hög".

”Makt är inget du får, utan något som du tar”. ”Om du inte tar den är det någon annan som inte är chef som tar den, och det är ett mycket dåligt val för företaget”. Så brukar jag inleda mina möten med chefer som har svårt för att styra sina områden i ett bolag. Makt är något som har fått en väldigt negativ klang i vår kultur, och det är mycket olyckligt. I de företag där människor mår allra sämst finns också den vagaste ledningen. Ofta är det personer med informell makt som styr och ställer. Att ta makt handlar inte om att bli gud, eller bli maktfullkomlig, nej det handlar om att våga styra, att kunna delegera och skapa stabilitet. Många talar idag om att man vill ha en stark ledare och tydlig ledare, men den rollen ligger mer på en andlig nivå. Att vara chef handlar om att kunna ta makt och styra på en operativ nivå. Den moderne chefen behöver kunna visa på ett gott chefskap, men också ha ett omdöme som gör denne till en god ledare.”Vi har tagit ett beslut att inte rösta mot vårt partiorgan, men samtidigt ingår vi i en regering som vi röstar för”. Sades häromdagen i samband med riksdagens beslut om datalagringslagen. Att säga en sak men att göra det motsatta är en mycket vanlig taktik för att skapa förvirring och distraktion. Avsändaren har även garderat sig för att göra två saker samtidigt och kan därmed inte ha gjort ”något fel”. I det här fallet handlade det om att hantera media och skapa förvirring kring en fråga som det är lätt att förvirra sig i.

Men hur går det med trovärdigheten då?

Ja det är intressant. Det är vanligt att trovärdighet och det du säger anses vara samma sak, men så är det inte. Du kan mycket väl agera väldigt konstigt och ha en mycket märklig kommunikation och ändå få hög trovärdighet. Ett av de tydligaste exemplen är Nixon med Watergatesaffären. Hans förtroende var i botten efter att det hade inträffat, men ett par år senare var han faktisk på väg att återuppta sin politiska karriär. Han fortsatte också att jobba med olika uppdrag fram till sin död på 1990 talet. Det finns mycket att tycka om honom men han var mycket skicklig i det politiska maktspelet. Det han förstod och kunde var att ”makt handlar om hur du kommunicerar ut konsekvensen av dina beslut”. Det är inte intressant vad du säger eller gör, utan mer hur du agerar utifrån det som du har sagt eller gjort. I Nixons fall, berättade han att han hade varit medveten om inbrotten, men själv inte gett klartecken till dem. I efterhand kunde han se att det var ett misstag och att han borde ha agerat mycket bryskt. Orsaken till att han inte gjorde det, berodde på att personerna i fråga var hans personliga vänner, och att ”halshugga mina vänner det kan inte jag, jag är bara människa. Andra hade kanske klarat av det men inte jag”. Han intog en klassisk roll i maktspel, att själv vara offer för omständigheterna. Men det han inte framhävde var att han faktiskt var ansvarig och brast i det. En annan person på samma tema är Johan af Donner, ansvarig chef på cancerfonden och Röda korset. Han har förskingrat ett antal miljoner för dessa organisationer och sa till sitt försvar” jag blev sjuk och förblindad, jag fick Guldsot”. Återigen offer för omständigheterna och positionen för att behålla makten kvarstår.

En vanlig maktposition är härskare. Det är en vanlig position som företagsledare framställs i. Percy Barnevik, PG Gyllenhammar, Leif Johansson, etc. de som ensamma personer förknippas med företagets framgångar. Det är de som håller i skutan och utan dem vid rodret kommer skeppet att gå på grund. En position som en del av dessa personer kommer ifrån är experterna. De är mycket kunniga inom ett snävt område, men det är ingen som kan utmana dem där. Det passar väl in i ett patriarkaliskt system som vårt kapitalistiska system bygger på.

Kan man byta maktpositioner?

Jo det går, men inte för många gånger. För problemet blir att du inte kan kommunicerar ut konsekvensen av dina handlingar när ursprunget ändrar sig för många gånger.

En annan viktig aspekt på maktspel är att kvinnor och män bedöms olika. Varför det är så, finns det säkerligen en uppsjöa av teorier, men att det är så finns det en uppsjö av exempel på. Mona Sahlins Toblerone affär är fortfarande något som ligger henne i fatet, och sades spela in när hon fick avgå som parti ordförande för (S). Det till trots att summan det var frågan om var under en femtiolapp och att det hade inträffat tio år innan. Däremot när Carl-Henric Svanberg var ute och talade om ”small people” 17 juni 2010, efter mötet med President Obama, kunde det hanteras snabbt av den omgivande manliga omgivningen. ”Det var en miss i översättningen, förklarar BP:s talesman Toby Odone” som tvingades gå ut med en rättelse på talet i natt”.

Själv satt jag på Hilton Hotel, i London och såg intervjun och kände på en gång, hur ska de kunna kommunicera ut konsekvenserna av detta?

Affärsmöten, som jag hade efter denna tv utsändning, handlade om att gå in och försvara min trovärdighet som svensk, för hans uttalande hade helt klart skadat det. Jag fick inleda varje möte med att lite raljera över det som hade hänt, vår ibland dåliga engelska och att vi led med engelsmännens BP. Men det fanns också en skillnad i att han var man. Det hade aldrig fungerat om en kvinna hade gjort samma fadäs. Det som ska sägas till Svanbergs försvar var att han visade på en mycket stark handlingskraft och propaganda maskin efter denna fadäs. Den nya VD;n var kommen från Texas och levt sitt liv inom oljeindustrin. PR företag har sedan dess förklarat för människor att konsekvenser av det som skedde i Golf bukten inte har haft så stor påverkan på faunan.

Han visade där på att makt inte är något du får, utan något som du tar. I Sahlins fall behöll hon makten genom att krypa till korset och erkänna sin fadäs. Däremot tycks det manliga patriarkatet lättare att glömma män som gör fel än kvinnor. De kvinnliga chefer som jag jobbar med brukar jag säga ”Att försöka ändra på det här systemet är energi spill, för det är en process som tar många generationer i anspråk. Däremot kan du börja förstå hur spelplanen ser ut och vilka förutsättningar du har att kunna ta makten och styra det här företaget, men att det är olika förutsättningar för dig som kvinna gentemot männen är helt sant”.

Finns det fler maktpositioner?

Jo en som bör nämnas är hjälten och räddaren. I det sistnämnda fallet kan man se Stefan Löven som trots att han inte säger någonting ökar i popularitet. Han har varit väntad, när kommer han? etc. Det blir inslag av religiositet. Samtidigt kan det snabbt vända i denna position. Innan president Obama tillträdde sitt ämbete var han den mest populäre president som någonsin hade funnits i USA;s historia, trots att han ännu ej var president. Idag är hans popularitet nere på mycket låga siffror.

Vilken maktposition som du än väljer är det viktigt att för varje position som du går in i för det med sig fördelar och nackdelar. Oavsett vad du väljer är det viktigt att du tar makten och leder den grupp du ska leda.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s