Tillväxt….


Ett företags utveckling följer den marknad som den agerar på. När marknaden går ned så kommer företaget att ställas in för olika nedskärningar, och vid uppgång behöver företaget växtkraft för att klara av uppgången. Att kunna behålla en känsla av medgång även när det går ned i företag är en stor utmaning. Att lägga grunden till att skapa ett positivt arbetsklimat görs när produktionen följer den budget som var tänkt. Att enbart säga ja till alla ordrar och inte bygga för framtida nedgångar skapar stora problem när de väl kommer. Tid för eftertanke är bra att det sker kontinuerligt, inte enbart när det går dåligt för ett företag.

Ständig tillväxt är något som vi människor alltid hoppas på, men det mer realistiska är att det kommer att brytas då och då för olika nedgångar som kommer. ”Normala” nedgångar kan man i de flesta fall påverka, däremot nedgångar i ”tsunamiklass” kan ingen styra över, där handlar det mer om att rädda det som räddas kan.

När marknaden är stabil och tillväxten är uppåtgående, kan man påverka stabiliteten i företaget. Ett vanligt sätt är att jobba med nykunds tillskott.  Det är där som ökningen finns, och bygger på myten att ju fler som köper mina produkter ju mer kommer jag att tjäna. Det stämmer tyvärr inte så ofta. En ny kund är mycket tveksam inför sitt första köp. Den känner inte dig och har kanske en gammal leverantör som den hellre köper av. Det innebär att du många gånger får gå under ditt satta pris för att intressera den nya kunden. Kontentan är att en ny kund är en stor investering i början, för att så småningom kunna bli en pålitlig konsument av dina produkter. Men för att bli det behöver du ”utbilda” kunden. Kunden behöver förstå ditt produktsortiment så att den vet hur den kan använda sig av dessa produkter. Pålitlighet och trygghet gör att kunden känner sig mer och mer beredd att konsumera mer och mer av dina produkter, och lojaliteten ökar därmed. Där skapas tillväxten och där är även förankringen till stabilitet när marknaden viker nedåt, tro mig den gör det förr eller senare. Hur långt man vill gå i utbildandet av kunden är beroende på hur stor budget man har och vill lägga på det.

I snabbväxande och turbulenta marknader är lojaliteten lägre. Kunderna byter där ofta och förtroendet för dessa marknader är genomgående mycket lågt. Vi har här exempelvis telekom. Marknadsandelar tar man genom att införa krig..priskrig. Den som har störst budget kommer att vinna och kunden kommer att vända sig till den som är billigast.

För det finns ett samband mellan lojalitet till kund och lojala medarbetare. Ju högre den är på kund sidan, ju högre är lojaliteten inom bolaget och vice versa. Det innebär att på marknader som är turbulenta förser inte marknadssidan med ett lojalt tänkande utan bolaget själv måste ta ansvar för denna del inom företaget. Google är ett bra exempel på att det går att skapa lojala medarbetare på en mycket turbulent marknad. Där jobbar man med ”innovation management” och det är vad det låter. En dag i veckan är man på kontoret och jobbar med nya innovationslösningar. Ett annat IT- företag gör samma sak. På kort sikt minskar man vinsten, men på lång sikt får du lojala medarbetare som inte lämnar företaget. Det i en bransch med mycket hög personalomsättning.

Här kan man fundera över den marknadsföring som en del telekombolag använder sig av. De vill ha lojalare kunder, men samtidigt är personalomsättningen mycket hög vilket innebär att support och andra interna funktioner fungerar dåligt. Jag som kund byter då till ett billigare alternativ och samma sak inträffar även där. För att bryta detta mönster måste man vara beredd att minska vinsten i bolaget för att skapa ett ”innovationsklimat” på insidan av bolaget. Pengarna till detta kan man dels ta från marknadssidan, för den reklam som man producerar har ingen effekt alls utan är pengar som ”slängs i sjön”, eftersom man utgår ifrån något som egentligen inte finns.

På samma sätt kan man jobba med interna problem, externt. Det finns ett otal omorganiseringar där personal och chefer inte har fungerat. Man har sett detta och vill åtgärda det hela. Vanligt är då att det blir ett fall under HR sidan och det leder till att i bästa fall fungerar det bättre, men i många fall ”slängs pengarna i sjön”, det blir ingen förändring. Det man istället skulle behöva pröva är att jobba med … lojaliteten till sina kunder. Där varje medarbetare bjuds in i ”innovationen runt kunden” som det centrala. Meningsskiljaktigheter, vagt ledarskap kommer att komma fram, men skillnaden är att kunden är i fokus istället för personalen. Skuldbeläggandet kan man på det viset kringgå och därmed öppna för en positiv tillväxt.

Är det enkelt?

Jo i teorin, men i praktiken krävs det samma kunskaper som att flyga en Jumbojet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s