CSR


Att ”krama ur” och tjäna pengar på sin verksamhet är helt okey och är något som ska lyftas fram och uppmärksammas mer än vad som idag görs. Sedan ska det göras inom de spelregler som man som länder och stater har kommit överens om. Det är inte enbart företagare som måste hålla sig till regler utan även ägare och investerare. Utöver spelregler finns det koder, exempelvis bolagskoden som inte är en regel utan påvisar ett gott styrelseuppträdande mot ägare och medarbetare. För att verkligen påvisa att etiska och moraliska nivåer är viktiga har länder kommit överens om hur ett bra företagsklimat och företagsuppträdande ska se ut som förkortas CSR. Corporate Social Responsibility eller företagts samhällsansvar.

Tanken med CSR är att det ska vägleda företag hur de ska agera på en marknad som är fri från regler och lagar. Ju mer inskränkningar som marknaden får i form av lagar ju större är risken att tillväxten minskas. För att inte hamna i en total reglerad marknad behöver företag ta ett stort ansvar kring sina produkter och hur de uppträder och då är CSR ett bra sätt att visa på hur det ska gå till.

CSR består av tre områden, ekonomiskt-, miljömässigt- och samhällsmässigt ansvarstagande.

Ekonomiskt ansvarstagande

Ekonomiskt ansvarstagande handlar om produktansvar, (att produkten inte påverkar kundens hälsa negativt) affärsetik (policy mot mutor ), krav på underleverantörer

  • drägliga arbetsförhållande hos underleverantören,
  • rimliga arbetstider
  • arbetsplatsen är säker rätt att engagera sig fackligt.

Miljömässigt ansvarstagande

Företaget måste ha en långsikt strategi för att skapa en hållbarhet ur miljösynpunkt exempelvis utnyttjar resurser på ett hållbart och effektivt sätt för miljön. Ansvaret gäller även att företaget medvetandegör, kundernas och underleverantörernas hur de påverkar miljön. Produkterna får inte vara farliga och de ska nå konsumenterna på det mest miljövänligt sättet.

Socialt ansvarstagande

Det innebär att företaget

  • ser till att de anställda är nöjda
  • ser till att det finns en hälsosam balans mellan olika kön, åldrar, etnicitet och religioner
  • ser till att ingen grupp diskrimineras.

Företag kan exempelvis tillåta att anställda får volontera på arbetstid, att sponsring är okey om de anställda är engagerade i idrottsföreningen på arbetstid, forskning räknas inte hit. Donationer till välgörande ändamål räknas hit.

Finns det en hög policy och ett strukturerat arbete runt CSR områdena slipper vi se bolag som suger ut olika näringsgrenar som exempelvis vård, omsorg och skola. Sedan behöver även beställarna jobba parallellt med detta område så att det genomsyrar upphandlingarna.

Vart kapital ska placeras ska också styras utifrån ett högt medvetande om CSR frågor. Placerar man kapital i företag som jobbar i krigsförandeläder, måste man veta vad man ger sig in i. Med dagens krav på transparens går det inte komma efteråt och svara ”det hade jag ingen aning om” eller den sämre ”inga kommentarer”. Till syvende sist handlar det om vilken planet vi vill lämna över till nästa generation.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s