Cleantech…


Cleantech är ett samlingsnamn där kvalitetsteknik och miljötekniks möts.  Miljöteknik är i sin tur ett samlingsnamn på olika miljövänliga områden. Det kan exempelvis vara energikällor som vindkraft, eller miljövänliga kemikalier, tekniker för att rena vatten eller framställa produkter. Nu håller begreppet på att urvattnas så det är dags för en ny uppdaterad Cleantech 2.0. Fokuset har varit förmycket på kvalitets tekniskt tänkande och det miljötekniska har setts som ett hot mot vinster för företag. Det har lett till att utförare följer ”lagen” men de har inte förstått innebörden med att skapa miljö-genomtänkta-miljöer. Vid byggnationer är det nästa kostnader som ställs mot miljösmarta lösningar, och då väljer man ett mer kortsiktigt billigare alternativ. Vi däremot ser att det mer handlar om okunskap och att man inte vill se helheten. Det är också som alltid förkorta perspektiv i de bolag som åtar sig byggnationer. Därför ser vi att det nu är dags att ta nästa steg i den utveckling som sattes igång för ett tjugotal år sedan.

Nästa steg kommer att innebära att ansvaret för miljösmarta lösningar ska ligga hos producenten och beställaren inte hos mig som konsumet. Det viktigaste är att man börjar förstå att miljösmarta löningar alltid är billigare än alternativen. Även för de som ska producera produkterna. Hur många vill exempelvis ha tillbaka de kylskåp som fanns 1995, inköpskostnaden är lika stor idag som då, men driftkostanden är på en annan planet. Produktions kostnaden har effektiviserats, så det är billigare att ta fram produkten idag. Då säger en del att vinsten har minskat för att konkurrensen har ökat, ny teknik och kunnande har tillkommit etc. Jo det är sant, men samtidigt har det fört med sig att bolaget har utvecklat fler kostnadsbärande produkter breddar marknaden.

Går man igenom produkt för produkt på detta sätt inser man snabbt att det alltid lönar sig att vara miljösmart. Det som idag är problemet är att detta ser jag om jag är aktiv på marknaden och inhämtar denna information på egen hand. Det är nästa steg att ändra på inom Cleantech området. Det ska inte ligga på mig som konsument utan byggas in i infrastrukturen. Vi kommer framöver att presentera flera olika lösningar inom detta, mycket spännande utvecklingsområde.

3 svar till “Cleantech…

 1. Cleantech 2.0- en uppgradering

  Jag dristar mig säga att:
  ett Cleantech- medvetande kommer att drivas först av konsumenter och privatpersoner. Ansvaret måste bli individ- baserat för Cleantech 2.0. Det är hos enskilda människor eller mindre grupper som medvetandet uppstår och liksom vid uppfinningar eller innovationer så är denna kraft enorm och vida överlägsen de större eller mera kollektiva lösningar som är dess motsats.

  Ett barn, mor eller en hemma pappa kommer till slutsatsen att nu är det dags att ta ett eget ansvar för miljö och teknik man själv använder, för att det rent psykologiskt
  känns mera rätt och att en riktningsförändring måste till. Barnet för att det via en fråga väckt tanken hos förälder och genom att se att frågans svar ledde till ändrat beteende eller lösning, så drar även barnet slutsatsen/lär sig via uppfostran/ att ett mera ansvarsfullt förhållningssätt är av godo och har själv startat uppgraderingen till Clentech 2.0.

  Uppskalat, som bip-affärsutveckling alltid arbetar med, så ser jag att det kommer att innebära t.ex lösningar på hushålls- och boendenivå att man presenteras fler visningsalternativ vid förvärv av bostadsrätter, köp av villor, ja tillval i hyresrätter.

  Vidare ser jag framför mig, och har redan projekterat, hela stadsdelar & bostadsområden där man med mixen – ombyggnad och nybyggnad på miljöriktigt sätt med Cleantech 2.0, gör självmedvetna val och får en ekonomisk vinst som resultat av denna satsning, förutom den rent psykologiska hävstången.

  Om vi vet att jordens resurser överutnyttjas, så ges svaret/ lösning på det problemet enligt följande:
  1. informera & utbilda dig själv & Din omgiving 2. ansvar i det lilla baserat på alla delbeslut eller köpval 3. skaffa & bygg upp Micro-ekonomier och verkningssätt 4.se till att äga anläggningar för energiproduktion, sophantering mm samt ledningssystem för dessa. 5. bilda en ägande- & driftform för detta anpassningsbar till marknadssvängningar, råvarupriser och konjunkturpåverkan. 6. trendsätt detta

  Då ser vi att det lutande planet har en vinkel, och att vi kan påverka och förändra denna så det inte lutar så mycket. Inte optiskt och direkt. Men i medvetandet och det är den vinkeln man vill åt. Detta kommer sedan att bli allt med konsument- & behovsefterfrågat. Brukarperspektivet växer sig starkt på individnivå och i mindre grupperingar. Politiker kommer inte, som idag, att i efterskott och för sent, ta sitt ansvar och anpassa lagstiftning, skatteregler samt politiska program. Nej de tvingas
  konkurrera med redan etablerade lösningar som är väl fungerande och testade i marknaden.

  Håller helt med om att en Cleantech 2.0 lösning ska till och att jagi bip med team i stora delar har en sådan lösning på plats inom mitt bip.future.projects. Konkreta samarbetsformer är möjliga att implementera och jag har ett globalt, internationellt perspektiv för ögonen. Det ger genomslag och bygger det nya förhållningssättet starkt.

  Konkreta verktyg för detta består idag i:
  förprojekterade lösningar som är under patentering & varumärkesskydd, och illustrationer med program för investeringsbehov, marknadsföring och att hitta villiga beställare både på individ- & byggherre nivå. Framtidens boende och stabil samhällsbyggnad med Cleantech begreppet i samspråk inom värdekedjan: teknik& alternativa lösningar- tillverknings& producentansvar- brukarinformation- incitament- ekonomisk verkningsgrad-köpgrundande tillvalsurval- samrådsförfarande- beslut och implementering- utvärdering och en cyklisk kvalitetsprocess- ändringar och korrigeringar- förädling av både teknik och tanke.

  bip.affärsutveckling
  Lars Vilhelm Widén

 2. Suck …. mycket snömos och affärsfloskler. Vem orkar höra detta annat än redan frälsta ?

  I praktiken har jag som konsument ingen möjlighet att påverka. Produkter tillverkas med programerad livslängd. Vitvaror håller allt kortare tid. Att laga är inte lönsamt.
  Var är miljövinsten i detta.

  Skall vi leva miljösmart handlar livsstilen om hur man levde på 30-talet, utedass, självhushållning, kanske en cykel, ingen radio/tv. Jo du … vem vill leva så i dag … ingen ! … alla vill ha det bättre … det är ett biologiskt fundament. Miljöfloskler biter inte på detta.

  Människan kommer sakta att förbruka jordens resurser trots att det finns några som tycker sig se alternativ.

  Bo Thunér ( erfaren biolog och ingenjör)

  • Du har nog ett ingenjörsperspektiv på Din tillvaro. Bidra med ngt som för debatten framåt och höj Dig lite. Vi jobbar för en värdegrund som byggs utifrån ett Micro perspektiv med utgångspunkt i att det är individer som är ideskapare och att innovationskraft drivs och kommer utifrån det. Är Du av annan uppfattning?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s