Agile.. rörlighet


00201c1f7ed00b8837e8396a76d42eadMin uppstart inom det agilaområdet var för tio år sedan och det tog nog 4-5 år innan jag förstod hur det kunde anammas inom kommunikation mot den interna och externa marknaden. Att snabbt kunna anpassa sig till marknadens ändrade villkor är för många företag en självklarhet. IT var först ute på 1990 talet, men fler branscher har följt med.

Den stora skillnaden mellan Agile och Lean baserade arbetsplatser är att på Lean-baserade arbetsplatser ”är medarbetare i systemet” medan i en agilemiljö ”är systemet i människan”.

På agila arbetsplatser är delegering är mycket centralfråga. Måttet på hur pass Agile en arbetsplats är, är hur pass utvecklad förmågan är hos varje individ att själv kunna lösa de problem de ställs inför, och att ”anpassning till förändring är överlevnad” är centralt. Det är enkelt att förstå i teorin men svårare i praktiken för det inkluderar även att värdet av produkten måste förändras snabbt och samtidigt säkert. Det brukar vara svårt för ägare och ledning att förstå.

En annan attitydfråga som är central är ”samarbete mellan människor”. En självklarhet kan en del tycka men ofta är det där som det brister när förändringar på arbetsplatser inte fungerar. I en agilemiljö måste det fungera annars blir kunden lidande och försäljningen går ned.  Effektiv kommunikation, mellan marknaden, kunden, projektledare och producent, samt dem sinsemellan är mycket viktigt. Helst ska kommunikationen ske genom möten ansikte mot ansikte. Individerna måste också ha befogenheter och känna ansvar för att genomföra det arbete och de förändringar som krävs.

Däremot finns det ingen motsättning i långsiktig planering och att vara agile. Om du tänker dig att du ska korsa Stilla oceanen med båt och vädret är dåligt hela vägen tvingas du ständigt till omprioriteringar för att klara av din vardag, vara enorm lättrörlig. Däremot är målet fastställt, att vi ska över oceanen.  Att kunna förstå och lösa kundens behov snabbt är mer centralt än priset.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s