En ny riktning för vården


2011-09-30 10.29.57I det ”nya” köp- och sälj-systemet som har inrättats inom sjukvården är ”new public managemet” den rådande filosofin som arbetet ska byggas omkring. Man ser sjukvården som en tillverkningsindustri. Patienter har blivit ”produkter”, sedan finns det ”tillverkare” som gör ”färdigt bilen”. Det som är lite intressant är att man bara har lånat vissa begrepp från denna industri. Exempelvis lägger bilindustrin ned enorma stora kostnader när man tar fram nya bilmodeller, livslängden på en modell är 3-4 år, man testkör virtuellt innan man tar de i drift etc. Det som mer går åt det analoga i en process, för att tidigt upptäcka sådana problem när man börjar tillverka en ny modell. Det gör man inte inom sjukvården.

”New public management”, är kommet ur ”LEAN”. ”LEAN” är en filosofi som handlar om hur man hanterar resurser inom ett system. (Det som har inspirerat skaparna av filosofin har varit matematiker och Henry Ford, som lade grunden till FORD,s framgång). Enkelt uttryckt kan man säga att man tittar på olika processflöden inom ett företag och ser vilka hinder som finns. Eftersom det är mattematiskt baserat är det strukturella hinder man utgår ifrån. Svagheten i filosofin är att alla måste förstå filosofin för att den ska kunna användas, och den jobbar med strukturen i fokus.

Om jag ska informera en person per mejl, så kommer denne att läsa mejlet på sitt sätt. Det innebär att ju fler syftningar, antydningar som jag lägger in i mejlet ju större är risken att mottagaren missuppfattar innehållet. För att minska missuppfattningar kan man informera verbalt. Jag kan ”läsa av” personen som jag informerar, men även då är det inte riktigt säkert att mottagaren har ”tagit in det som jag har förmedlat”. T.ex. personen som jag informerar kanske precis innan har bråkat med sin kollega, vilket gör personen splittrad, har ett sjukt barn hemma som oroar personen. Det finns många ”icke strukturella” störningsmoment som kan vara hinder i ett processflöde. Dessa ”störningar” ryms inte inom ”New public management”. För det här är ”störningar” som existerar i en ”analog process”, det strukturella är ”digitala processer”. För att budskap ska nå fram till mottagare behöver det finnas en blandning av båda, annars är risken stor för att det uppstår missförstånd.

Inom idéburna organisationer är det en genomgående grundfilosofi som förenar de som jobbar inom företaget. Hit hör exempelvis kyrkan, facket, arbetsgivarorganisationer, Svenska Naturskyddsföreningen och sjukvården. I sjukvårdens fall ses omvårdnaden som ”ett kall” vilket blir grundfilosofin inom vården. En viktig aspekt, när man jobbar med idéburna organisationer, är att det inte går att jämföra dessa system med mer traditionella tillverkningssystem. (Många av dem som jobbar inom vården söker sig dit för att man vill hjälpa andra, och den är så stark så att den är ens livsfilosofi). Viktigt inom idéburna organisationer är att dialogen mellan olika chefer fungerar optimalt, samt att behovet av flexibilitet är stort. De flesta inom vården tycker att patientens behov ska sätta agendan åt arbetet.

Sjukvården i Sverige är påväg att haverera rent strukturmässigt. Kostnaderna är mycket höga, man missar fler och fler patienter med svåra sjudomar etc. ser man det ur ett kommunikativt perspektiv är det enkelt att förstå varför det inte fungerar.

T.ex. om man utgår ifrån att det ska ta 25 sekunder att tvätta ryggen på en patient, har man redan gått fel. Man har skapat ett system runt tillverkare och produkt. Utmaningen för sjukvården är att BYGGA IN systemet i tillverkaren. Det innebär att man måste ”sälja insikten om varför” tillverkaren ska tvätta ryggen och sedan låta denne lösa problemet på egen hand. ”Men”, säger då en vän av ordningen, ”då kommer alla gör olika”, just det. Det är själva poängen. Om du ska ta dig från punkt A till B utan att du förstår varför kommer du” inte vilja det”, för människor är inte förändringsbenägna. Om du däremot förstår VARFÖR och själv fatta beslutet kommer du snabbt resa dig och gå. Det har nämligen visat sig att om arbetsgrupper får insiktsbaserad kunskap när förändringar kommer har de lättare att acceptera det. Därför kommer EFFEKTIVITETEN ÖKA om tillverkaren förstår VARFÖR, och får tvätta ryggen på på sitt sätt.

Vad sjukvården borde lägga pengar på är att skapa DIALOG inom vården. Låta alla få ta del av de utmaningar som finns, låta alla komma till tals-kan göras via rådslag, och därefter sätta riktningen på bolaget. Insikten om utmaningarna skulle öka avsevärt och alla skulle dra åt samma håll. Sedan skulle man snabbt som ögat avveckla ”New public management”, för det är på väg att bli ett ”svart hål” i detta universum.

2 svar till “En ny riktning för vården

  1. De problem du beskriver orsakas av det offentliga monopolet på svensk sjukvård. Ersätt den skattefinansierade, politikerstyrda vården med ett system där alla har möjlighet att välja en lämplig sjukvårdsförsäkring i försäkringsbolag. Allehanda idiotiska organisationsmodeller lär snart duka under när vanligt folk röstar med fötterna.

    • En del kanske man skulle komma åt genom att ändra finansieringen, men man kan också se stora bekymmer, där den fria marknaden får styra. En stor fördel med ett stort skattefinansierat system är att sjukvården, som är för alla, får ett stort urval av patienter att träna sig på. Det innebär att vi exempelvis har många duktiga och skickliga kirurger, för de ”tränar” ofta. Nackdelen är att man bygger in sig i stora tunga administrativa komplex, Sovjetunionen var ett sådant exempel. Så jag tror att det finns fördelar och nackdelar med båda dessa system.
      Däremot är jag helt säker på, som du också är inne på, att ansvarsfördelningen skulle bli tydligare i ett privat alternativ. Det andra är att man skulle få bort den politiska nivån, som idag ställer till mer ont än gott.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s