Paketera bolag


2013-11-17 10.03.52-2Att paketera ett bolag handlar i mångt och mycket om att få en tydlig bild av ett bolag och dess marknad. Däremot skiljer det sig beroende på vilken marknad man agerar på. I de mest snabbväxande marknader är det mest tillväxt och immateriella rättigheter som är intressant, där är inte intresse för bolagets vinst så stort. T.ex. när twitter lanserades på OMX US så värderade bolaget till $ 100 miljarder U.S trots att bolaget aldrig har gått i vinst. Det är den uppskattade marknaden som skapar det enorma värdet av detta bolag. Företagets affärsverksamhet är med andra ord väldigt centralt.

Det är även viktigt att lyfta fram företagets framgångsfaktorer, för att kommande investerare kan förstå varför just det här bolaget har nått sin position. Det är även i detta sammanhang centralt att beakta företagets position i förhållande till konkurrenter. Vilken ”plats” ligger bolaget på? Dominerar den marknaden? Det är stor skillnad på att styra och utveckla marknaden, eller att följa den som leder. En fundering att visa på är om detta bolag har rätt mål och strategi i förhållande till den position man har. Historien ska vara med men det är än mer viktigt att lyfta fram tillväxt och framtidsutsikter. Visa vilka strategier man har för att nå framtida mål.

Det är enkelt att förstå detta i teorin, men när det ska göras i praktiken är det mer komplext. Framförallt kan områden som är vagt genomarbetade ta tid innan man är klar med hur detta ska se ut. Detta leder fram till att medvetenheten om förtagets kapacitet och förhållande till omvärlden ökar, som i sin tur förändrar de utmaningar som man står inför.

Värderingen av bolaget är en central del, men kan vara knepig. Tillhör bolaget de mer snabbväxande marknaderna är det mer ”värdet av framtiden som ska värderas”. Medan är det mer stabila marknader är det mer det finansiella värdet av bolaget som är det centrala. Det är med andra ord inte så enkelt. När det gäller Facebooks introduktion på Nasdaq fungerade det dåligt, medan twitter lansering på OMX fungerade bättre. Frågan kvarstår; Hur värderar man ett bolag som har mer värde i det ”framtida” än i det nutida? Därför faller denna fråga bort för de mest snabbväxande marknader, där är det enbart tillväxt och immateriellarättigheter som är intressant.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s