Vad skapar hälsofrämjande arbetsplatser


2014-10-13 19.43.01-1För några veckor sedan var det ett program som skulle uppdateras och när detta sker så uppstår många gånger en olust. Jag vet hur det är innan men blir det bättre efteråt. Nu vet jag att oftast är uppdateringar något som gör tillvaron bättre men trots det är det de ”dåliga” uppdateringserfarenheterna som styr.

Allt fler bolag agerar på en marknad där enbart resultat räknas och självklart är överlevnad där knutet till leverans, inte till antal timmar det tar för själva utförandet. En uppdatering som exempelvis låser sig kan skapa en ökad stress som läggs på en redan pressad situation.

Andra bolag agerar på marknader där målen är oklara över vad som ska åstadkommas. En trilskande uppdatering blir ytterligare en del i upplevelsen av att ”inte så mycket fungerar och vart är vi på väg”.

Båda exemplen är saker som kan leda till att känslan av kontroll och sammanhang minskar. Den Israeliske professorn i medicinsk sociologi, Aaron Antonovsky, menade att det är ”känslan av sammanhang, KASAM” som håller oss friska. KASAM består av tre områden

  • Meningsfullhet
  • Begriplighet
  • Hanterbarhet

När dessa områden inte fullt ut fungerar kommer det att påverka vårt mående. ”men om man nu inte tycker om sin arbetsplats så är det väl bara att byta jobb” och visst är det så. Självklart har du som individ ett större ansvar för ditt liv än din arbetsgivare. Vad jag däremot tycker är märkligt är att många bolag har så dålig koll på detta, för det kostar oerhörda pengar.

Meningsfullhet

Jag tar här upp två exempel på arbetsplatser där detta område fallerar. Dels finns det arbetsplatser där medarbetare inte upplever att jobbet i sig fyller någon funktion. På dessa platser finns det ofta mål och visioner men det har mer blivit en ”papperskonstruktion” som chefer och medarbetare inte lyckats bli en del av sitt jobb.

Den andra arbetsplatsen är att man upplever att det jobb man gör är oerhört meningsfullt, men brist på feedback från chefer och ledning leder till att man efter ett tag inte känner att det jobb man gör ”spelar någon roll”.

Begriplighet

I takt med att vi digitaliseras allt mer så tror jag att när någon har läst det jag har skrivit så förstår denne vad jag vill. Nu är detta ett väldigt naivt sätt att tänka på och dialog är mer komplext än så, däremot är detta vanligt idag i många bolag.

Hanterbarhet

För några år sedan var jag på vårdcentralen för en läkarundersökning. Jag förstod under undersökningen att denna primärvårdscentral hade investerat i ett nytt avancerat dokumentationssystem. Det var så pass avancerat att läkaren inte kunde fylla i alla uppgifter och fullt ut hjälpa kunden, mig, fullt ut. Tekniken var med andra ord inte hanterbar för utföraren.

I takt med att vi tekniskt sätt kan jobba vart man vill, när man vill och hur man vill, så för det med sig nya utmaningar. Det i sig är inte ett bekymmer, däremot är det ett bekymmer att förståelsen för denna utmaning är så låg. Vi vet ganska väl vad som gör oss friska, men tyvärr är denna kunskap låg i allt förmånga bolag. Tar vi inte tag i detta så kommer allt fler uppleva att känslan av frihet, som digitaliseringen har medfört, kommer att minska.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s