7 Chefsroller som är dödssynder.


2016-03-17 05.54.44-3Det pratas mycket idag om chefer vs ledare. I företag eller organisationer där dessa roller finns i olika personer är ofta arbetsmiljön problematisk för alla anställda. Med andra ord bör dessa två roller vara i en och samma person. En enkel definition av chef och ledare är

  • Chefen har fått sitt förordnande från ledningen och fattar beslut.
  • Ledaren har fått sitt förtroende från medarbetare och i uppdraget ligger det att leda.

De agerar på två olika arenor men med samma uppdrag att leda och styra medarbetare. Exempel på hur rollerna kan samarbeta är följande. Om en medarbetare börjar missköta sitt jobb är det i första hand ledaren som ska träda in, börja fråga vad som händer? Är det något som företaget kan hjälpa till med? Etc. Fortsätter problemet så får chefen i sin formella roll träda in. Skicka kallelse till möte, där medarbetaren kan ta med sig en stödperson eller fack. Få allvaret förklarat för sig och räcker inte detta, så kan personen slutligen bli varnad

Jag har skrivit detta inlägg med fokus på 7 chefsroller som kan skapa stora problem i ett företag. Att göra fel och missförstå saker gör oss mänskliga, men att i sin roll som chef oreflekterat gå in i nedanstående roller gör inte arbetet mer svårt utan påverkar många.

Den genomskinlige chefen.

”Barn gör inte som du säger utan som du gör” och på samma sätt är relationen mellan chef och medarbetare. Detta gäller i allt. Har du som chef vana att komma försent till möten, ställa in möten, se ovårdad ut etc. så kommer detta inspirera andra.

Chefen som inte vill vara ensam.

Att vara chef är ett ensamarbete. Det är du som ska fatta beslut, delegera arbete, motivera medarbetare, fånga upp medarbetare som har problem etc. Det går inte att ducka för dessa områden eller försöka delegera bort dem för att bli kompis.

Chef by mail

I takt med att vår digitaliseringsvåg har sköljt över oss har allt fler chefer övergått till ”management by mail”. Detta är en oerhörd olycklig komponent som har tillkommit. Vi orkar läsa allt mindre och text är en ”två dimensionell” form av kommunikation, som lämnar öppningar för olika tolkningar hos var och en.

Den coachande chefen

En chef är en person som känner sig bekväm med att fatta beslut, en coach däremot är en person som man kan bolla olika svårigheter med. När chefen går in i den andre rollen, frånsäger den sig sitt ansvar på samma sätt som en kapten som lämnar sin båt.

Den budbärande chefen

”Dina kollegor säger detta om dig” är ett signum för den budbärande chefen. Chefen har med sig en mängd kommunikation som denne vill överlämna. Problemet här är att chefen inte tar något ansvar för att bestämma utan mer är en person som förmedlar. Det är även svårt för mottagaren att bemöta denna typ av kommunikation eftersom avsändaren mer är ”någon i molnet” men ingen fysisk person. Denna typ av kommunikation brukar mottagaren uppleva som mycket obehagligt och trakasserande.

Den hemlige chefen.

Det är vanligt att många möten är ”informella”, utan agenda, längd på mötet som kan kallas för ett slags ”småpratande” mellan två individer. Ibland får detta fäste mellan chef och medarbetare. Denna form hör inte hemma i ”chefsrollen” eftersom den rollen är beslutande och formell. Som ledare är informella möten vanligt, därför hör denna typ av samtal hemma här. Med andra ord kan man inte dela ut en ”varning”, som är en formell åtgärd, vid ”andra möten” som exempelvis lönesamtal, utvecklingssamtal etc.

Den andlige chefen

Det finns arbetsplatser där chefen är så frånvarande att denne alltmer framstår som en religiös figur. Alla har hört talas om personen, men ingen har sett den. Ofta har denne chef en idé om att ökar man oberoendet till medarbetarna så stimulerar man dem i att ta eget ansvar och fatta egna beslut.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s