Ledarroller som man ska se upp med.


IMG_1089Det pratas mycket om att utveckla ledare men jag tycker ju mer jag jobbar med detta område ju knepigare blir det. Dels verkar många nästan ha en religiös syn på denna roll. Många pratar om ”en stark” ledare och i samma andetag nämns Steve Jobs eller Richard Branson.

Det andra är att vara ledare innebär också att ha makt, vilket vi i vårt land har ett kluvet förhållande till.

Att ta ”makt” handlar inte om att bli ”gud”, eller bli maktfullkomlig. Det handlar om att våga gå emot rädslor, hantera det högmod som uppstår när man vunnit många segrar samt vara ödmjuk inför den maktposition som ledarskapet för med sig.

”Makt är inget du får, utan något som du tar”. ”Om du inte tar den är det någon annan som inte är chef som tar den, och det är ett mycket dåligt val för företaget”.

Ibland händer det att man som ledare väljer att inte leda utan mer börjar att odla en roll som har andra agendor. Om det beror på omgivnings önskan efter ”frälsaren” eller svårigheten med att hantera makt, är svårt att säga, men jag är helt övertygad om att dessa aspekter spelar in. Jag har nedan listat ett antal ledarroller som man ska se upp med. Det går inte att säga att de är ”fel” eftersom ledarrollen agerar på en normativ nivå där ”rätt” eller ”fel” inte är relevant. Däremot kan konsekvenserna av dem bli förödande för personen själv och medarbetare.

Andlige ledaren

Den andlige ledaren drivs efter tro på något högre som påminner om en ”frälsning”. Det kan exempelvis vara en bra idé, stark vision, religion, värdering etc. Det i sig är inget konstigt men tron är så stark så att istället för att leda andra utgår denna person ifrån att alla andra också är ”frälsta”. Det innebär att diskussioner om ”hur” saker ska utföras är vaga, för det bör man veta. Denna ledarroll gör aldrig fel, utan det är alltid du som har missuppfattat något.

Nu är det inte enbart ledarens roll som kan vara andlig, utan det kan genomsyra hela kulturen och märks i den ”anda” som råder som är svår att konkretiserad. Så det blir som inom en religion; antingen är du frälst eller så är du det inte. Frågar man, som medarbetare, om detta kan man bli ifrågasatt som person. Som exempelvis ”Du kanske inte är lämpad att jobba hos oss”. ”du kanske inte är av rätta virket”. ”du har bra kvalitéer men de passar inte in vår anda”.

Neutrale ledaren

Den neutrale ledaren vill vara ledare men vill inte bli ”inblandad” i något. Med andra ord har denne ledare svårt för att ta makt. Om det exempelvis uppstår en omorganisering så försöker denne person hålla en neutral linje i detta. Blir hellre budbärare av information som exempelvis ”jag förstår hur du känner detta men det är inte jag som har bestämt det”.

Neutraliteten ligger i förhållande till sina medarbetare, vilket kan yttra sig i att man helt lämnar ansvar till andra och tycker att gruppen ska bli ”självledande”. Ledare av dessa roller har ofta storslagna visioner, men problemet ligger i att vill man hålla sig neutral kan man inte heller genomföra något, eftersom det finns en risk för att hamna i konflikt.

I takt med att medarbetare allt mer känner sig övergivna sjunker förtroendet för denna ledarroll bland medarbetare och risken är stor att ett förakt breder ut sig.

Den självcentrerade ledaren

Det centrala för denna ledare är att leda men att alltid själv stå i centrum. Självbilden av sig som ledare påminner en del om David Brent i ”the office”, men tillskillnad mot fiction, där detta kan vara ganska komiskt, är det inte så i verkligheten. Denne person kan framhäva andra personer men det finns alltid med ett tillägg om ”…tack vare mig..”. Denna ledare kan känna sig hotad, eller utmanad, om någon i en grupp får mycket uppmärksamhet från exempelvis media. Det leder till att denne känner sig utmanad och ”slår” tillbaka hårt. Vanligt är att exempelvis skälla ut personen inför sin medarbetare.

Denna ledare kan lida över att de medarbetare som finns omkring inte alls håller måttet. Vid ett tillfälle sa en sådan här ledare till mig ”problemet är inte att vi inte presterar, utan att jag har så dåligt spelarmaterial”.

Labile ledaren

Denna ledare vet du aldrig vart du har. Personer i dessa roller styrs utifrån emotionella områden, har oftast ”triggers” som kan dra igång starka affekter. En ”triggers” kan liknas vid en tändhat när dynamit ska explodera. ”Triggers” kan exempelvis vara ord, blickar från andra, någon råkar skratta till vid ”fel tillfälle etc. Personen upplever att det sådana ”utspel” är direkt riktad mot dem och det utlöser oftast ilska. Medarbetare får svårt att på förhand veta ”vad de kommer att möta” och att många upplever att man ”går på minerad mark”. Denna ledartyp skapar oftast osäkra medarbetare som får svårt att fatta egna beslut, får svårt att ta ansvar och inte känner sig delaktiga i jobbet.

Offrande ledaren

Denne ledare bär oftast företaget ”på sina axlar”, likt den grekiske titanen Atlas, som bar världsalltet på sina axlar. Det vanliga är att denna ledarroll inte nöjer sig med företagets policy utan utarbetar egna internt som medarbetare ska följa. Det kan exempelvis handla om besparingar på inköp av gem, pennor etc. När medarbetare ifrågasätter om detta är kostnadseffektivt så känner sig denna ledarroll oerhört kränkt. Denna ledarroll är väldigt självcentrerade, men tillskillnad från ”den självcentrerade ledaren”, har denne en dyster syn på framtiden.

Personer i denna roll upplever heller inte att de har någon makt, vilket gör att de inte kan säga nej. Det i sin tur leder till att de tar på sig förmycket, så att den chefsroll som de har blir lidande. Målsättning för medarbetare brukar finnas men är inte integrerat i deras arbete, därför känns lönesamtal och utvecklingssamtal meningslöst.

”Så som du leder dig själv, leder du även andra” är en bra norm att ta med sig. Däremot så måste vi alltid ta hänsyn till våra egon, gör vi inte det så kommer de styra över hur vi leder andra.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s