Den sjuka arbetsplatsen..


2016-03-17 05.50.48-3Arbetsmiljöverket ser en ökning av att den psykosociala miljön blir allt sämre på våra företag. En term som används för att beskriva måendet i samhällen är relativ deprivation och mycket av tankarna kring detta begrepp går igen när jag möter företag där medarbetare, chefer mår dåligt och sjukskrivningstalen skjuter i höjden.

Begrepp, relativ deprivation, beskriver bristen på resurser för att upprätthålla kost, livsstil, aktiviteter och bekvämligheter som en grupp eller individ är vana vid i förhållande till övriga samhället. Men det kan även handla om brister av upplevda resurser i förhållande till klass eller samhälle. Är deprivationen stor ökar missnöjet och avundsjuka är en vanlig känsla som utlöser sig.

Inom den anglosaxiska företagskulturen har man uppmuntrat hög deprivation för att man anser att avund och girighet kan vara en bra drivkraft för medarbetare att vilja förändra sin situation. I Sverige har detta tidigare varit främmande, men i spåren av den allt ökade individualismen, blir det även vanligare här.

Som enskild individ ser allt fler detta och det påverkar oss på djupet. Vi ser att andra har råd, har materiel standard som man själv vill ha, samt att behovstillfredsställelsen ska vara omedelbar. Vi läser om någon VD som får en årslön som många inte tjänar ihop under en hel livstid, vilket triggar oss. Man kommer att tänka på sin egen senaste löneförhandling där det var frågan om några hundralappar i löneökning. En växande känsla av olust, avund och missunnsamhet blir påtaglig och jobbet börjar allt mer bli något som man upplever som ett fängelse. Känsla av meningsfullhet avtar allt mer.

För att lägga till en nivå till tänkte jag ta fram den amerikanske socialpsykologen och professorn Philip Zimbardo, teorier om ”lucifereffekten”. Han gjorde i början av 1970 talet experiment som kom att kallas för ”Stanfordexperimentet”. Det gick ut på att följa ett antal, frivilliga studenter, i sina spelade roller som fångar och fångvaktare. Det visad på hur enskilda individer, när de gick in i ett ”vi och dom” överväldigades av ondska när de gick in i ondskefulla system där tortyr, censur och kränkningar av människors privatliv. Nu tänkte jag inte lyfta fram detta med ondska, vilket absolut finns på de mest dysfunktionella arbetsplatserna, grunden i teorin är att människors personlighet formas efter de roller den blir tilldelad eller väljer att ta.

Som jag skrev i början så ser jag en ökning av arbetsplatser som medarbetare och chefer upplever som dysfunktionella. Det är idag inte enbart enskilda individer som drabbas även arbetsgrupper dras in och det påminner allt mer om cancer i en människokropp. Arbetskulturen börjar bli fientlig mot sin anställda och glädjen som en gång har funnits försvinner allt mer. Bolaget eroderar med andra ord inifrån. Till en början märker inte kunder detta, men efter att tiden går börjar man som kund uppleva att exempelvis supporten inte är kundvänlig.

Räddningen ligger i det som är grunden i ”lucifereffekten” att vi väljer eller tillskrivs olika roller. Jag har flera gånger varit med om att ”bota” sjuka arbetsplatser, genom att medvetandegöra de roller som medarbetare och chefer innehar. Är det enkelt, Nix, för det handlar om att riva ned det gamla för att ge plats åt det nya och det är en smärtsam process. Men det går.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s