Det knepiga med att ge feed-back är att du måste ge en del av dig själv.


2015-08-21 05.37.28-4Det skulle kunna vara ett citat av någon klok Gumma/Gubbe men det är mer ett konstaterande. Ska du kunna nå fram med feed-backen behöver det finnas med en beskrivning om hur du påverkas av det som du vill spegla. Men vi tar det från början.

Ge feed-back kan liknas vid att ställa sig framför en spegel och se sig själv. I denna metafor är ”feed-back givaren” själva spegeln men den är inte enbart visuell utan även auditiv och kinestetisk. Med andra ord är feed-back är betydligt starkare än en ren betraktelse av sig själv i en spegel. Det är viktigt att ha med sig denna kunskap innan man börjar ge feed-back för det finns människor som kan uppleva obehag inför detta. Antingen uppstår detta om relationen till personen är för vag, eller om språket man använder är för ”närgånget” och kraftfullt eller att personen som ska ta emot feed-back är ovan vid detta. Resultatet blir det samma, man kan inte ta till sig ”feed-backen”.

När du ska ge feed-back är ordvalet centralt. Använder du ord som kan tolkas, i subjektiv mening, ”negativt” försök att omformulera dessa till ”positiva”, så kallad positiv omformulering.

För att din feed-back inte ska bli en positiv uppskattning, så måste du involvera dig själv i betraktelse av den andre. Exempelvis ”Det gläder mig att…. När du gör….”. I Feed-backen finns det hur du påverkas av vad den andre gör, och detta vill du ge tillbaka till den andre.

Varför ska vi ge feed-back?

Vårt behov av ”spegling” är något vi föds med. Hos spädbarn sker det ofta via ögonkontakten, där barnet kan fastna i en ”evighet” i detta. Det sker även via förälderns benämning av sina handlingar inför barnet. Detta ger oss som barn en vetskap och bekräftelse av att vi finns, att vi är uppskattade samt att andra har ett behov av oss på denna planet, med andra ord så får det oss att känna oss bekräftade, uppskattade och älskade. En medarbetare eller chef som inte känner sig älskad på sitt jobb, gör inget bra jobb och så småningom blir denne sjuk.

Som jag nämnde tidigare så skilj på feed-back och positiv uppskattning. Tillskillnad mot feed-back, behöver inte positiv uppskattning involvera dig själv, utan består mer av ”bra jobbat”, ”härlig energi du har” etc. Båda är viktiga men ändvänds det sistnämnda allt för slentrianmässigt så kan detta bli väldigt, ”etiketterande” och tröttande.

Som jag skrev igår ”Att föra konstruktiva samtal kräver träning” så krävs även detta träning. Genom att träna sig i att ge feed-back, som till en början inte alltid blir så bra så kommer din omgivning utvecklas positivt.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s