Att hantera en allt snabbare miljö innebär inte att göra saker snabbt.


2015-07-22 16.55.11Vi lever i ett tidevarv där krav på snabbare leverans ökar allt mer och för att hänga med i detta blir ord som ”snabbhet”, ”anpassning” och ”balans” centrala. Det första har jag redan nämnt; allt måste gå fort. Det andra ordet ”anpassning”, syftar till ”Anpassning till förändring är lika med överlevnad”. Med andra ord det bolag som klarar av att anpassa sig till en föränderlig värld, överlever. Det tredje ordet, ”balans”, syftar till ”hur snabb är den ”föränderliga världen””. Bolag behöver balansera sin förmåga till förändring.

För att medarbetare och chefer ska kunna hantera denna miljö behöver vissa förmågor finnas med hos de olika parterna.

  • Eget ansvar
    • I ett bolag där förändring råder konstant är individers förmåga att själv kunna lösa de problem de ställs inför väldigt centrala.
  • Delegering
    • Om egetansvaret ökar så ökar även förmågan att hantera delegering hos var och en.
  • Samarbete
    • En självklarhet kanske många tänker men det är ofta här som bristerna är stora när förändringsförmågan inte fungerar. För att kunden inte ska bli lidande är förmågan till samarbete mellan medarbetare, chefer och olika divisioner inom ett bolag centrala. Men även samarbetet mellan producent, distributör, leverantör etc måste fungera. Med andra ord måste alla ”länkar i kedjan” ha en effektiv kommunikation och vilja at hjälpa varandra, annars straffas kunden.

Vad behöver vi förstå?

Anpassning

I denna miljö är du den person som vet vilken utbildning du behöver. Samtidigt behöver den ständigt vara anpassad till att ditt jobb mot kunden fungerar. De bästa lärarna idag finns på Youtube, öppna webbenarier etc.

Balans

Många kan nuförtiden jobba när som helst på dygnets alla timmar och valet när vi ska vara ”i jobb” eller ”ur jobb” regleras inte längre av ett yttre ”system”. Denna reglering måste varje individ ta allt ansvar för. Att försöka reglera detta är mer ett populistiskt budskap som inte kommer fungera i praktiken.

Det enda som vi individer äger, är vår tid. Tid var något som vi förr hade ett överflöd av, så är det inte längre, men vi lever i denna tro. Vi behöver bli mer selektiv, vad vi gör med vår tid och hitta en balans.

Att jobba i ett företag i ständig förändring kan liknas vid att korsa Stilla oceanen i en båt. Vädret som vi kommer att möta kräver att vi ständigt kan omprioritera för att klara av vår vardag, ”Anpassning till förändring är lika med överlevnad”. Förstår vi inte målet, att vi ska över oceanen, så kommer köra vilse.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s