Koncept


I dagens samhälle när allt går snabbare och snabbare så rör sig även marknader på samma sätt. Vi tänker mycket utifrån ett Agilt sysnätt, där det mer handlar om att bygga system i individerna och inte system runt individerna. Det för med sig nya utmaningar, som exempelvis kontroll och mätningssystem blir mer komplexa. Att kunna ta rätt betalt för en vara blir också mer avancerat. Det kräver mer av medarbetarna i form av en ökad medvetenhet av hela bolagets koncept, och för en del kommer då jobbet ta för stor plats. Däremot när man pratar med företagshälsovården säger de att arbetsplatser där medarbetarna har inflytande, kan påverka och känner delaktighet i de beslut som fattas är de friskaste arbetsplatserna.

Det är två viktiga kärnbudskap inom Agile-lättrörlig utveckling, anpassning till förändring och betoning på samarbete mellan människor.

Anpassning till förändring är överlevnad

  • Att följa med i marknadens, kundernas och omvärldens ständiga förändring är en förutsättning för att företag och dess produkter ska leva vidare. Detta har alltid varit sant, skillnaden mot tidigare är att även värdet av produkten måste förändras snabbt och samtidigt säkert (vilket inte alltid är fallet i komplexa system). Ett angreppssätt som ger snabb förändring och anpassning till lågt pris (kort tid) kommer att ge resultat som överlever längre än sådana som inte kan anpassas lika snabbt. Detta givetvis under förutsättning att kvalitet är lika i båda fallen. Lättrörliga metoder kan hantera den ökade förändringsgraden med bibehållen eller högre kvalitet både under utveckling och under underhållsfasen.

Samarbete mellan människor

  • En av de grundläggande förutsättningarna för att kunna hantera förändringar effektivt är effektiv kommunikation, både mellan marknaden, kunden, projektledare och producent, samt dem sinsemellan. Effektiv kommunikation kan enklast ske genom möten ansikte mot ansikte. Individerna måste också ha befogenheter och känna ansvar för att genomföra det arbete och de förändringar som krävs.

De områden vi jobbar med är.

  • Vatten
  • Sport och häslo området
  • Sociala medier.
  • Vin och Sprit agentur
  • Sponsring och donationer

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s