Årstidsanpassa ditt bolag


2016-01-07-08-20-11-1Igår slog vintern till med fullkraft igen i södra Sverige och det är bara att anpassa sig och ”gilla läget”. Vi lever i ett land med olika klimat där inte enbart vi individer som påverkas av klimatändringar utan även andra områden påverkas. Tågen får allt svårare att fungera vintertid, bussturer ställs in i stark kyla etc. Allt detta gör att vi får anpassa oss. Nu är det inte allt som får anpassa sig. Exempelvis så ska företag drivas utifrån ett ”klimatlöst” tänkande medan verkligheten inte alls ser ut så. Vi ska kunna åka buss, tåg, flyg etc på samma sätt under hela året.

Nu existerar inte ”klimatlösa” företag men ofta betraktar vi bolagen digitalt vilket leder till att vi i praktiken försöker driva dem som om de vore ”klimatlösa”. Årstiderna i bolag heter Q1, Q2, Q3 och Q4, där enda skillnaden i dessa årstider är bokstaven och siffran i namnet. I och med att det inte finns någon ”skillnad” mellan de olika årstiderna är ägarnas förväntningar det samma på de olika perioderna. Dessa förväntningar förs sedan över till marknaden där spekulationer av bolagens uppgångar och nedgångar skapar nya aktörer. Det innebär att ett bolag som går med vinst kan få en kursnedgång på börsen för att vinsten inte var tillräckligt stor, den var mindre än förväntad.

Förutom att detta skapar ett ”spel” på börsen så driver det även på en hets inom bolag som alltid inte är av godo. Exempelvis om det är ”vinter” på din marknad men du klär din personal i sommarklädda förutsättningar kommer ni självklart få problem. Detta problem försöker man alltmer göra till ett individbaserat bekymmer, men ansvaret ligger självklart på ledningen.

Det är viktigt att komma ihåg att driva företag innebär att man behöver ta hänsyn till fler parametrar än ”ettor och nollor”. Det finns alltid naturliga upp och nedgångar i varje marknad som kan bero på en rad olika orsaker. Kan vi börja se naturliga upp och nedgångarna som årstider, tillfälliga förändringar som dess väderomslag, så står vi bättre rustade för att möta våra marknader.

Det lyser upp


2014-01-22 11.21.53Vi lever i ett land med olika klimat och anpassar oss efter detta. Nu är det inte enbart vi individer som påverkas av klimatändringar utan även andra områden påverkas av detta. Tågen får allt svårare att fungera vintertid, bussturer ställs in i stark kyla etc. Däremot drivs många företag utifrån ett klimatlöst tillstånd. Företag har även krav från konsumenter som påminner om klimatlöst ett tillstånd. Vi ska kunna åka buss, tåg, flyg etc på samma sätt under hela året. Även när jag kör bil är det samma sak. Oavsett vilket väglag som än råder så gäller hastigheten som står på skylten.

Nu är allt i påverkan av allt alltid, vilket innebär att årstider påverkar allt i ett samhälle. Människor, djur, företag, skolor, kommunikationsmedel etc. Man kan undra över den riskbedömning som exempelvis cyklister gör när de cyklar i snöstorm på en trafikerad bilväg enbart för att man har den rätten. Eller den riskbedömning som bilister gör som ligger med 10 meter mellanrum i 110 km/tim på vintrig väg enbart för att man har rätt till det. Klart att riskbedömningen inte görs utan man tänker utifrån ett ”klimatfritt” leverne.

I ett företag finns det också olika klimat, men man betraktar bolag mer digitalt. Där heter de olika årstiderna Q1, Q2, Q3 och Q4. Den enda skillnaden i dessa årstider är bokstaven och siffran i namnet. I och med att det inte finns någon skillnad mellan de olika årstiderna är ägarnas förväntningar det samma på de olika perioderna. Dessa förväntningar förs sedan över till marknaden där spekulationer av bolagens uppgångar och nedgångar skapar nya aktörer. Det innebär att ett bolag som går med vinst kan få en kursnedgång på börsen för att vinsten inte var tillräckligt stor, den var mindre än förväntad.

Att driva företag innebär att hänsyn måste tas till fler parametrar än de rent binära. Det finns ofta naturliga upp och nedgångar i varje marknad. Det finns även tillfälliga som kan bero på politiska åtgärder, saker som sker med våra exportländer, katastrofer etc. allt detta tillsammans skapar klimat. Där naturliga upp och nedgångarna ska ses som årstider och tillfälliga förändringar ska ses som väderinslag i dessa årstider. Det innebär att även fast det är sommar kan det komma rejäla oväder, som man behöver vara rustad inför. Eller på vintern kan sagolika högtryck etablera sig som ger en enorm skjuts in i nästa kvartal.