Olika regler vi människor lever med.


2016-04-28 13.43.54-4Vi har nu kört bil i drygt 100 år och de senaste 60 åren har bilen varit var och ens egendom. Trots att bilen har utvecklats en del så är dagens bil fortfarande en modifierad T-ford, även de senaste bilar med el-motorer.

En ”relik-tingest” som fortfarande hänger med i detta är signalhornet. Tillkomsten av denna pryl var i en tid när inga hastighetsbegränsningar fanns, det var vanligt med djur på vägarna, vägarna bestod av grus och gångtrafikanter var något som skulle hålla sig ur vägen. Idag är det en helt annan trafiksituation som råder, där det inte finns några funktioner kvar för denna älskade tingest. Nu är människan en praktisk lagd varelse, som gärna hittar på egna uppgifter, om man inte förstår ett ”varför-sammanhang”. Signalhornet har idag fått en funktion som påminner om en ”futuristisk-eraser-knapp”, där instruktionen lyder ”om du trycker på knappen försvinner hindret framför dig”.

Eftersom människan tror sig vara ett intelligent djur, så fortsätter vi att tuta i tron om att hindret eroderas, inte enbart en gång, utan gång på gång. För regel nummer två som vi människor lever efter är att ”fungerar inte din lösning men det är den du tror på, gör om det tills det funkar”. Det innebär att vi kanske inte alltid är så intelligenta som vi tror. Andra djur gör det lite enklare för sig, de är mer funktionella. Det som inte fungerar överger man för att prova någonting annat.

När vi nu alltmer övergår till ett digitalt kommunikationssamhälle, så behöver vi ibland skrota gamla ”signalhorn” för att få fram fler funktionella lösningar. Om vi fortsätter på biltemat så vet vi idag att den största orsaken till att drygt 260 människor kör ihjäl sig per år i trafiken beror till 99% på chauffören, så är detta inget argument ”som biter” när vi nu står inför ”självstyrande” bilar. Nix, snabbt är man där och diskuterar om vad som händer när ”tekniken” inte fungerar? Nu är detta inget bekymmer när man exempelvis flyger en Airbuss 787, som i långa sträcker körs med autopiloten på. Men när ny teknik ska användas i nya områden, är vår rädsla stor. Då kommer vi till regel nummer tre för oss människor; ”allt främmande som du inte förstår, ska du vara rädd för”.

En annan sak vi inte får glömma är att i ”självstyrande” bilar skulle vårt inflytande över exempelvis blinkers och signalhorn nästintill helt försvinna. Det är något vi kan tycka vara lite komiskt men ofta är det exempelvis gamla invanda mönster och normer som gör det svårt att genomföra strukturförändringar i en arbetsgrupp. Det märkliga är att trots att vi är så intelligenta så behåller vi hellre ett dåligt ofungerande system, där alla mår dåligt, än att ens prova någonting nytt. Förmågan till förändring är alltid lägst i de företagskulturer som mest behöver det.

Nu kommer vi till regel nummer ”ett” som styr oss människor. ”Du vet vad du har men du vet inte vad du får”. Om du tycker detta är belastande, till och med är ett ”Helvete” som du lever i, så kan du städa det och få ett rent helvete. Så långt är vi människor beredda att gå för att bibehålla det gamla som vi är vana vid.

Bli medveten om din strategi för att bygga din framgång


2014-03-11 03.16.55-3Det ligger i vår natur att antingen springa fort och fel eller fundera och sedan springa. Det är två olika sätt att komma fram till ett mål, där det förstnämnda är det vanligaste idag.

Är det ett problem?

Det behöver det inte vara och det finns många bolag som exempelvis drivs utifrån strategin ”fort och fel”. Däremot blir ingenting lyckat om man inte blir medveten om sin strategi för att ta sig fram. En omedvetenhet om detta för med sig att man börjar titta på andra istället för att renodla sitt egen strategi.

Vill du bli framgångsrik fundera över hur din strategi ser ut. Fråga dig

  • Vill jag först fundera och sedan handla eller är jag van att börja om när det blir fel?
  • Vad är styrkan med mitt angreppsätt? lista tre stycken
  • Vad är svagheterna? lista tre stycken
  • I vilka sammanhang ska jag inte använda den strategi jag är van vid?

Oavsett vilken strategi du väljer måste du vara uthållig. Även den mest turbulenta marknaden kräver att du som leverantör har uthållighet.

Slutligen så minns att oavsett vilken strategi du har så kan du alltid kliva av. Myten om att du kan vara millimeter från att lyckas, ska inte driva dig vidare. Det som ska driva dig vidare är tron på idén, samt att känner du att du har förlorat för mycket är det bättre att ta den förlusten än att fortsätta.

Värdering


2014-02-18 07.11.36”Hur värderar man ett bolag”, jag fick frågan för ett tag sedan. Svaret är inte helt enkelt på grund av att det finns olika sätt att värdera ett bolag. Oavsett hur man värderar ett bolag behöver det inför en värdering packeteras. Paketerandet är en mycket viktig kugge i utvecklandet av bolag för det är inte enbart företaget som ”packeteras” utan även dess produkter. Det hjälper ägarna att få en förståelse för hur mycket bolaget är värt och mycket användbart när bolaget behöver utvecklas. I och med att bolagets produkter förtydligas bidrar det till att företaget träffar ”rätt målgrupp” för sina produkter.

Det finns olika sätt att värdera bolag på. Ett vanligt traditionellt sätt var att se på bolagets tillgångar, vinster etc. och utifrån det få ett värde på bolaget. Problemet med den modellen är att den inte tar hänsyn så mycket till den tillväxtpotential som finns på marknaden. Därför har man sedan ett antal år sedan börjat ta med den parametern allt mer. I vissa bolag, som exempelvis twitter, baserar man enbart värdet på den tillväxtpotential som finns i marknaden.  Bekymret med denna modell är att den bygger på en prognos eller vision och denna vision måste till viss del kunna uppfyllas för att förtroendet för bolaget och dess värde ska finnas kvar. Det gäller med andra ord att bygga upp en vision men sedan också kunna leverera detta.

Det förstnämnda har det idag utvecklats enorm mångfald av tjänster men som sagt det gäller att kunna leverera. Jag tycker inte att dessa områden hänger ihop och jag tror att det beror på att kommunicera en vision är betydligt enklare än att genomföra den. I genomförandet tillkommer detaljer som tar energi och fokus får man ibland flytta till andra områden som inte direkt har med visionen att göra.

Inför en värdering är det även bra att veta vad man vill med sitt bolag. Har man tänkt sig fortsätta äga bolaget, vill man sälja det vidare, ska det in på börsen etc. Det blir tydligt för ägarna hur man har tänkt sig framtiden, men även för eventuella investerare vad man ska investera i.

Så svaret på frågan är komplex men intressant, för den sätter fingret på ett förtydligande av bolagskonceptet. Det ökar även medvetenheten om vad man tjänar pengar på.

Det lyser upp


2014-01-22 11.21.53Vi lever i ett land med olika klimat och anpassar oss efter detta. Nu är det inte enbart vi individer som påverkas av klimatändringar utan även andra områden påverkas av detta. Tågen får allt svårare att fungera vintertid, bussturer ställs in i stark kyla etc. Däremot drivs många företag utifrån ett klimatlöst tillstånd. Företag har även krav från konsumenter som påminner om klimatlöst ett tillstånd. Vi ska kunna åka buss, tåg, flyg etc på samma sätt under hela året. Även när jag kör bil är det samma sak. Oavsett vilket väglag som än råder så gäller hastigheten som står på skylten.

Nu är allt i påverkan av allt alltid, vilket innebär att årstider påverkar allt i ett samhälle. Människor, djur, företag, skolor, kommunikationsmedel etc. Man kan undra över den riskbedömning som exempelvis cyklister gör när de cyklar i snöstorm på en trafikerad bilväg enbart för att man har den rätten. Eller den riskbedömning som bilister gör som ligger med 10 meter mellanrum i 110 km/tim på vintrig väg enbart för att man har rätt till det. Klart att riskbedömningen inte görs utan man tänker utifrån ett ”klimatfritt” leverne.

I ett företag finns det också olika klimat, men man betraktar bolag mer digitalt. Där heter de olika årstiderna Q1, Q2, Q3 och Q4. Den enda skillnaden i dessa årstider är bokstaven och siffran i namnet. I och med att det inte finns någon skillnad mellan de olika årstiderna är ägarnas förväntningar det samma på de olika perioderna. Dessa förväntningar förs sedan över till marknaden där spekulationer av bolagens uppgångar och nedgångar skapar nya aktörer. Det innebär att ett bolag som går med vinst kan få en kursnedgång på börsen för att vinsten inte var tillräckligt stor, den var mindre än förväntad.

Att driva företag innebär att hänsyn måste tas till fler parametrar än de rent binära. Det finns ofta naturliga upp och nedgångar i varje marknad. Det finns även tillfälliga som kan bero på politiska åtgärder, saker som sker med våra exportländer, katastrofer etc. allt detta tillsammans skapar klimat. Där naturliga upp och nedgångarna ska ses som årstider och tillfälliga förändringar ska ses som väderinslag i dessa årstider. Det innebär att även fast det är sommar kan det komma rejäla oväder, som man behöver vara rustad inför. Eller på vintern kan sagolika högtryck etablera sig som ger en enorm skjuts in i nästa kvartal.

Köp, köp, köp…


Vi konsumerar mer och mer, men det är färre kommuner som konsumtionen sker i. Det är 24 kommuner som delar på 50% av all handel. För några år sedan var det 29 kommuner. Hur kommer dessa köpmösnter att påverka vår miljö. Vi vet idag att vi kan inte fortsätta att köra bil i den utsträckning som vi nu gör. Vi  vet också att byggnationer av alternativa transportmedel inte kan vara för dyra, där kommer snabbjärnvägen försvinna. Återstår att finna bra smarta transportlösningar. Hur tror du att nästa generation av transport medel kommer att se ut?

Styrelseproffs


I dagarna blev det klart att Ursula Piëch, väljs in i Volkswagens styrelse. Det som i dessa sammanhang är mest anmärkningsvärd är att hon är förskollärare. Jovisst är hon gift med Ferdinand Piëch, men anses idag ha den kompetens som bolaget behöver.

Det är ovanligt att styrelseledamöter har en annan utbildning än civilekonom eller civilingenjör. Varför det har blivit så, tycks ibland handla mer om tradition än logiska förklaringar. Visst är det så att exempelvis civilekonomen förstår hur bolaget ska byggas och att den kompetensen bör finnas i en styrelse, men däremot finns inte det i civilingenjörsutbildningen. En del har löst det genom att komplettera sin utbildning. Exempelvis CH Svanberg, är både civilingenjör och civilekonom. KTH har även finansiell ”utbildningsgrenar” på sina tekniska utbildningar.

Ett av styrelsens viktigaste områden är att ta fram strategier, som bygger på mål som ligger bortom tre års perioder. Samtidigt ska den vardagliga verksamheten understödjas, om företaget hamnar i kris kan styrelsen jobba med flera olika tidsperspektiv, kortsiktiga och de mer långsiktiga. De underlättar för VD som har en mer operativ roll i företaget. Det är därför inte säkert att en bra VD blir en bra styrelseordförande. Det är två helt olika saker och kan jämföras med att vara elitspelare och sedan bli tränare. En framgångsrik elitspelare behöver inte bli en bra tränare, och det finns tränare som inte haft en elitkarriär, men blivit bra tränare.

Som ni märker handlar styrelsearbete ganska lite om att behärska sitt verksamhetsområde, det är klart att du måste kunna läsa och förstå en rapport och balans räkning, en del juridiska lagar om styrelsearbete och verksamhetsområdet, förstå verksamhetens områden etc. men det handlar lite om det som du har lärt dig i din utbildning. Nej den kompetens man söker är det som människor via erfarenhet har lärt sig, det som kallas bildning. Exempelvis om företag jobbar med stora upphandlingar, kan det vara bra att ta in en person med en sådan kompetens i styrelsen. Eller när flyplanstillverkaren SAAB skulle exportera sin plan var det bra att ta med en person i styrelsen som kunde det politiska försvarsspelet, i det fallet Jan Nygren.

En annan kvinna med uddabakgrund som gått långt i styrelse världen är SvensktNäringslivs förre ordförande Signhild Arnegård Hansen. Hon startade Lantchips, är socionom och fött sex barn. Det är klart att en sådan person tillför och berikar en styrelse.

Det är klart att om Ursula Piëch inte varit gift med Ferdinand Piëch, hade hon säkert inte varit i den positionen som hon idag är i. Men underskatta inte den kompetens i bildning som denna kvinna har. Jag är dessutom helt övertygad om att man hade sett på henne på ett annat sätt om hon haft ”rätt utbildning” för styrelse arbete. I en framtida styrelsesammansättning behöver det vara rätt kvinna/man på rätt plats, än det som vi ser idag. ”Vilka är det som tänker som mig”.

Framtida transportmedel


I dagarna blev det klart att T-banans blåa linje ska växa vidare till Nacka, vilket kommer vara klart 2025. En utbyggd kollektivtrafik är något som vi kommer att få se mer och mer framöver. Hittills har det handlat om bussar, tåg, spårvagn och tunnelbana, men nu kommer det flera varianter. Ett område som vi tror mycket på är cykeln. Idag drivs den till största delen av mänsklig kraft, men det finns el-hybrider även här. De får gå 25 km/h och det är EU som har satt den standarden. När vi har pratat cykeltillverkare, exempelvis Crescent, Bianchi, så finns tekniken till att utveckla hastigheten idag, men däremot finns det ingen klassning för produkten. En el-cykel som gör 45 km/h och en räckvidd på 50 km, skulle ge ett mycket spännande alternativ.

Ett framtida transportmedelsprojekt som vi är involverad i är SkyTube. Idén till den fick Lars Widén för cirka tio år sedan. Via sugrör föddes idén till att utveckla samhällets urbana utveckling. Produkten har visats upp för näringsliv och politiker. Bland annat Köpenhamn är intresserade av att se hur en framtida urban utveckling skulle kunna se ut, där SkyTuben är med. Fördelarna är främst produktionskostnaderna och att produkten går att bygga i befintlig miljö utan större påverkan på den. Den kan både vara luftburen och nedgrävd som en tunnel.

En annan spännande utveckling som sker är hybrider. Vi har sett det på bilsidan, cykeln har vi nämnt och ett annat spännande koncept är båt –flyg hybrider. Det är i och för sig inget nytt. I Gamla Sovjetunionen användes Ekranoplan, som utnyttjade markeffekten, den luftspalt som uppstår när ett flygplan lyfter. Används hos svävare. Nu har en ung designer tagit fram ett Ekranoplan som gör 400 km/h, som väntas vara klart 2025.

Det man börjar se i framtida kollektivlösningar är mångfalden, där priset är en viktig del. Ett högt pris brukar betyda att det kommer ta lång tid inna politer kan fatta beslut. Behovet av att bygga snabbjärnväg mellan Stockholm – Göteborg eller Malmö- Stockholm, ökar mer och mer. Det alternativet är mycket kostsamt och det är tveksamt om Sverige med sin lilla befolkning kan bära en sådan kostnad. Dessutom ska man vara medveten om att det mer eller mindre är ett rakt spår som ska läggas ned, vilket innebär att markägare och miljöpåverkan måste tillföras i ett sådant projekt. Kanske är glasvägar med kraften i marken ett mer intressant alternativ för oss, där olika fordonsslag kan transporteras.

Hur som haver behöver vi få fram fler kollektivlösningar, för att kunna säkra den framtida miljön. Det är genom teknologisk utveckling som vi kommer att överlämna en bra miljö för kommande generation.