Förenkla och paketera budskap


2013-10-20 12.57.58-1När vi börjar lära oss nya saker så försöker vår hjärna ”bunta ihop informationen” så att vi kan skapa djupare insikter och därmed förstå helheten. Efter ett tag brukar man inse att dessa antaganden är allt för förenklade så att de inte stämmer.

Exempelvis ”Empire State Building är ett högt hus, vilket innebär att alla höga hus är Empire State Buildings”. Logik. Men efter mer kunskap inser man att detta sätt att förenkla komplext område inte alls är sant, utan man omprövar och slutligen förkastar denna tes. Det innebär också att detta sätt att ompröva tidigare kunskap är ett pågående arbete livet igenom. Ett vanligt uttryck är att ”livet var så mycket enklare när man var yngre”, mycket beroende på att man ännu inte hade insett vilken komplexitet som vi omges av i allt.

Vi människor gillar inte när vi ställs inför stora komplexa beskrivningar, utan vi vill ha den ”sammanfattande” versionen. Inom försäljning förstod man detta tidigt och där löser man detta genom att ”förpacka” tjänsten eller produkten. Exempelvis så beskrivs oftast en bil vid försäljning vilka möjligheter som det kan ge kunden, inte alla 5000 detaljer i en bil. Produkten är paketerad.

Detta sätt att paketera produkter används även inom tjänsteområdet, vilket fungerar i många fall. Exempelvis när du ska anordna ett bröllop så behöver du kanske ta in en cateringfirma. Du får färdiga förslag och slipper gräva ned dig i all komplexitet som finns bakom.

Ibland kan komplexiteten i viss mån vara okänd eller det finns olika idéer om hur den ser ut, så själva förpackande blir allt för förenklat, ungefär som exemplet med Empire State Building. Detta är vanligt förekommande inom alla dessa så kallade personliga tester. Exempelvis kan alla jordens 7 milliarder människor delas in i fyra grupper, i sexton grupper, ledarkategorier i två grupper osv. Låter man nu denna kunskap sjunka in så blir exemplet ”Empire State Building är ett högt hus, vilket innebär att alla höga hus är Empire State Buildings” oerhört sant. Men en femteklassare skulle säga; ”det är inte sant”.

När vi ibland försöker förenkla, sammanfatta komplexa sammanhang väldigt mycket så bli det ”osant”. Visserligen är det enkelt, som vi människor gillar, men själva innehållet blir felaktigt. Det behövs med andra ord en balans i förenklingen av bolagets budskap och den komplexitet som finns.

Jo, vi orkar bry oss när vi möter det unika.


2016-09-15-05-50-10-3En fråga som fastnade när jag läste ett inlägg om hur många inspiratörscoacher kan vi orka med att lyssna på. Det händer ibland att marknader blir mättade och det som då kan få genomslag är att det kommer någonting nytt, något som tidigare har gjorts eller någonting unikt. Att vara unik där allt är ”prövat” kan vara svårt, men ofta är det prövat inom den norm som råder. Exempelvis har Gräsmarkskyrka en unik takmålning där helvetet är avbildat ovanför orgel delen. De vanliga takmålningarna i kyrkor har annars himmelsmotiv, men i denna kyrka har man gått ett steg längre.

En av de största komikerna Andy Kaufman gör i denna intervju med David Letterman ett helt fantastiskt framträdande. Han ber till och med publiken att inte skratta men det gör de trots allt. Han jobbar mycket med sin publik och ur det växer det fram en komik som blir svår att glömma. Om det är roligt kan man nog ha olika synpunkter på men det är oerhört unikt.

Jag tror att vi orkar lyssna på det som är annorlunda, men att uppbåda nyfikenhet att lyssna på det som är likt allt annat, blir allt svårare. För att vara annorlunda måste man våga ”gå mot strömmen” och det är sällan välbetalt. Andy Kaufman uppträder under många år gratis på olika stå-up klubbar, allt för att hitta sin stil och utveckla det som är unikt.

Olika nivåer på ditt framträdande

Bronsnivån

På denna nivå läser du antingen från ett skrivet manus eller från den power point presentation som du visar på duken. Dina åhörare brukar orka hålla sig vakna i ungefär 3-5 minuter om ämnet intresserar dem.

Silvernivån

På denna nivån har du släppt manuset, men det du säger är inrepeterat och du har svårt att stämma av var dina åhörare är. Du ser dem i ögonen, men är för rädd för att ta in dem, för då kan du tappa ditt manus. Ögonen brukar även fastna vid vissa ”fixpunkter” som gör att många som lyssnar på dig upplever att ”du inte ser dem”. Om du använder Power point presentationen på denna nivå, så stöttar den dig istället för att du följer den.

Guldnivån

På denna nivå kan du ditt ämne och kan allt mer anpassa din kommunikation till dina åhörare i realtid. Istället för manus har du ”strängar av kommunikation” som du tar fram där ämne och publik möts.

Andy Kaufmannivån

På denna nivå styrs du av sammanhanget, där temat är klart. Du är ”tom i huvudet” när du går in och möter dina åhörare och mentalt ”fullständigt avklädd”. Det gör att du helt kan möta dina åhörare, bli deras spegel, låta tystnaden få breda ut sig. Du ger dina åhörare en känsla av total bekräftelse och total närvaro.

Som du förstår så ju högre upp du klättrar i dian framträdanden desto mindre utrustning behöver, till och med white board pennorna kan du kasta, samt att behovet av manus försvinner inför de sista nivåerna och det är där du kan möta din publik.

Nu säger en del ”jomen jag ska ju bara berätta en grej”. Svaret är antingen gör du detta på fullt allvar eller så lägger du ner det. Svaret på frågan i början av texten; ”hur många inspiratörscoacher till kan vi orka med att lyssna på?” är svaret ”Hur många som helst om vi möter en UNIK person.” Men försöker vi kopiera någon annan finns det inget utrymme alls.