Att föra konstruktivasamtal kräver träning


2016-06-06 07.55.30-4Det finns en myt om att allt ska vara roligt och lustbaserat, särskilt om det är någonting nytt vi lär oss. Men att lära sig något nytt utmanar oss också, vilket kan vara skrämmande, göra oss tveksamma vilket oftast leder till att vi blir rädda och misslyckas. Genom att gång på gång ”nöta” det nya, släpper rädslan och helt plötsligt kan vi.

På samma sätt är det med samtal. De flesta av oss utgår från att ”alla” kan samtala men att föra samtal som blir konstruktiva, som exempelvis krävs på ditt arbete, kräver träning och åter träning. Som med all annan träning blir en del samtal väldigt tråkiga och innehållslösa. Därmed inte sagt att de inte spelar någon roll för utifrån träning och erfarenhet från denna typ av samtal, kan man börja förstå hur samtal kan bli mer konstruktiva.

Jag får ofta höra att lönesamtal inte leder någonstans och att många ser det mer som en meningslös handling. Är man som chef ovan vid att föra konstruktivasamtal kommer ett samtal om medarbetares lön bli väldigt svårt och ovant. Personerna som sätter sig runt bordet kan liknas vid den där femåringen som första gången ska äntra cykeln. Fylld av förhoppningar och iver för att i nästa stund ligga i diket och undra ”hur gick det där till”. Finns det då ingen hjälpsam förälder till hands kommer barnet gå därifrån och tycka att detta var väldigt tråkigt. Ok, det finns undantag som att några enstaka barn bryr sig inte om detta, men de flesta människor ser faktiskt inte misslyckande som något positivt utan mer som något man bör undvika.

Är ovanan stor vid konstruktivasamtal kommer det även finnas en stor ovana vid att ge positiv uppskattning, kritik och feed-back. Det i sin tur leder ofta till att samtalen blir allt färre och att vårt tolkande allt mer tar över. När slutligen någonting blir sagt brukar det ske med en hög ”svansföring”, starka ord och detta samtal påminner mer om en verbal urladdning som mottagaren inte vet hur den ska hantera.

Genom att träna samtal, våga ta tråkiga samtal, meningslösa samtal så kan vi lära oss att nå fram till fantastiska konstruktiva möten. Lever vi däremot i tron om att allt ska fungera vid första försöket samt att allt ska vara lustfyllt kommer jag som individ köra ”huvudet i väggen” ett otal gånger och slutligen ge upp.