Ett bolag som börjar bli färdigt


2013-03-13 12.52.13

Konstnären Maluni Martina Lundin kommer i april göra en utställning på Ekerömöbler. På bilden kan ni se en del av det som kommer att visas. Det är så kallade glaskonstväggar samt ett akvarium som Akvarie Leasing varit med och byggt. Allt som kommer att visas är gjort med ett flertal olika tekniker, men där glaset är det centrala i utställningen. På utställningen kommer även glastillverkaren Klaes Janssons AB och glasmästaren N.P Ringström AB vara medarrangörer.

Dimro INKUBE har varit med och byggt upp företagskonceptet,MAAGICO, som kommer att sköta distributionen av Maluni Martina Lundin glaskonstväggar. Uppbyggnaden av företagskonceptet har pågått under ett år och det har varit mycket lärorikt. Framförallt har jag slagits av hur pass få konstnärer som kan leva på sin konst. Det beror till viss del på att konstnärer har svårt att se sig själva som ”produktionsföretag”, men även en vana från köparna att konst nästintill ska vara gratis. Det finns etablerade konstnärer som kan leva bra på sitt yrke, men efter dem finns ingenting, ingenting, ingenting och slutligen finns det många konstnärer som säljer tavlor som knappt räcker till färgen. Det saknas en ”medelklass” som kan producera konst och leva någorlunda hyggligt på den, och så länge den inte finns kommer ”fattigdomen” inom yrket att kvarstå.

MAAGICO har byggts upp som ett traditionellt företag och har inte tagit hänsyn till hur branschen i övrigt har sett ut. Det har varit svårt att hitta förebilder och det har funnits många ”så jobbar inte vi” personer i branschen. Vi har valt att inte jobba med branschens traditionella exponeringsytor som exempelvis gallerier och museum. Vi tror mer på att ta konsten dit där människor möts. Vi har också sett konsten som ett sätt att kunna visualisera kommunikationen med, vilket också varit kontroversiellt. Slutligen har vi tidigt varit överens om att hållbart ekologiskt tänkande, där vi kan bevara det fantastiska vi lever i, är otroligt viktigt och vi anser att konsten spelar en mycket central roll i detta.

MAAGICO goes


Made by MAluni Art

Made by Maluni Art

Formatet av MAAGICO har växt fram under hela hösten och nu börjar collectionen för 2013 bli klar. En viktig del i byggandet har varit ”MAAGICO”. Inte som värdeord utan mer som konstskapandes-livselexir. Vad innebär det?

En del saker har vi kunnat definerat. Exempelvis att konst kan förstärka företagets visuella kommunikation, eller att MAAGICO ska vara med och stärka den visuella kommunikationen vid mötesplatser vilket innebär att en del traditionella ”konstvisningsområden” faller bort. Jag kommer berätta mer om detta inför den kommande utställningen.