Bli medveten om din strategi för att bygga din framgång


2014-03-11 03.16.55-3Det ligger i vår natur att antingen springa fort och fel eller fundera och sedan springa. Det är två olika sätt att komma fram till ett mål, där det förstnämnda är det vanligaste idag.

Är det ett problem?

Det behöver det inte vara och det finns många bolag som exempelvis drivs utifrån strategin ”fort och fel”. Däremot blir ingenting lyckat om man inte blir medveten om sin strategi för att ta sig fram. En omedvetenhet om detta för med sig att man börjar titta på andra istället för att renodla sitt egen strategi.

Vill du bli framgångsrik fundera över hur din strategi ser ut. Fråga dig

 • Vill jag först fundera och sedan handla eller är jag van att börja om när det blir fel?
 • Vad är styrkan med mitt angreppsätt? lista tre stycken
 • Vad är svagheterna? lista tre stycken
 • I vilka sammanhang ska jag inte använda den strategi jag är van vid?

Oavsett vilken strategi du väljer måste du vara uthållig. Även den mest turbulenta marknaden kräver att du som leverantör har uthållighet.

Slutligen så minns att oavsett vilken strategi du har så kan du alltid kliva av. Myten om att du kan vara millimeter från att lyckas, ska inte driva dig vidare. Det som ska driva dig vidare är tron på idén, samt att känner du att du har förlorat för mycket är det bättre att ta den förlusten än att fortsätta.

Börja ta betalt


Rivningsbolagen och byggställningsbolagen tjänster, gick förr under det som byggbolag erbjöd. Likadant var det med rörspolningsbolag, som rörmockare ansvarade för. Patriakatsystem brukar få en negativ klang, men det finns fördelar även i detta system. I ett matriakatsystem, ska man kunna lite om mycket, men i patriakatsystem ska man kunna mycket om lite. Allmänbildandet är viktigt i det förstnämnda systemet, medan expertkunnande är mer centralt i det andra. I dagens specialiserade värld skulle det vara mycket svårt utan en stark ”spetskompetens”.

Det svåra kan vara att börja ta betalt i ett område som tidigare inte varit enskilt prissatt utan ingått i ett större tjänsteutbud. Det finns bland annat två saker som styr priset, efterfrågan och tillgång.

 • 006Efterfrågas din produkt?
  • hur många känner till din produkt?
 • Tillgång
  • Finns det fler aktörer på marknaden?
  • hur pass etablerade är de?

Du inser nu att ”hitta den unika uppfinningen” är lika smart som att ”uppfinna” den första telefonen. ”Vem ska man ringa till?” Att vara för tidigt ute på en marknad innebär mycket stora kostnader eftersom man måste utbilda kunderna. Därför är det bra att avliva myten om de ”perfekta produkterna”, de är alltid ”perfekta” när historien skriv.

Kunna ta betalt är också centralt, samt att hålla ut. När en ny produkt eller tjänst lanseras, är man relativt ensam, men när efterfrågan ökar kommer fler att uppmärksamma detta och konkurrensen ökar. När marknaden börjar bli mättad, kommer priserna att krypa ned. Ibland fortsätter priserna nedåt, så att marginalerna inte längre blir lönsamma, och då behöver produkterna utvecklas. Nu har det inte hänt inom rörspolningen, men i rivningsbranschen råder fullt priskrig. Det innebär att den del av dessa bolag kommer försvinna och några kommer produktutveckla rivningsprocesserna, troligtvis mer mot miljöområdet. Problemet är att sådant kostar pengar och de som idag kan avsätta pengar till produktutveckling kommer att klara av det.

Förutom tillgång och efterfrågan, styr även kommande produktutveckling prissättningen. När jag träffar företag slås jag nästan alltid av att just detta område sällan är med när man sätter priserna, utan man ser vinstmarginalen och blir nöjd med denna. Men ibland är produktsegmentet och dess marknad lika brutal som Joseph Schumpter beskriver i ”creative destruction”. För att lansera en ny produkt måste du ”döda en gamla marknaden”, vilket kostar mycket pengar.

15 kilo


sommar 005Femton kilo elskrot producerar vi svenskar per år. Men det är bara en tredjedel som återvinns. I skrotet finns bland annat jordmetaller som är betydligt dyrare än exempelvis guld.

När man nu börjar fundera över vilka jobb som Sverige kan göra i en framtid, är hela återvinningsindustrin mycket intressant. Vår höga utbildningsnivå, kombinerat med ett högt teknologiskt kunnande samt kapital och innovation, gör att vi snabbt kan bli världsledande inom detta område.

Vad skulle det innebära?

Idag bryts 70 % av jordmetallerna i Kina. Brytningen är oerhört miljöovänligt, skadar människorna och områdena där detta bryts blir obeboeligt för väldigt lång tid framöver. Om du tänker på att alla kretskort i världen innehåller jordmetaller, och det behövs dessa metaller för att framställa nya, skulle återvinningen av dessa metaller göra oss världsledande. Forskningscentra inom framtiden kretskort skulle kunna läggas i vårt land, Miljöforskning på en mer miljövänlig teknik för att hitta och ta fram jordmetallerna, skulle kunna göras.

Jag ser fler liknande innovationer där vi redan idag är ledande, det som många gånger saknas är en nationell vision på att vi återigen kan bli ett starkt export och industriland. Företagarna tror på sina idéer, men det behövs ett nationellt uppvaknande.

Cleantech…


Cleantech är ett samlingsnamn där kvalitetsteknik och miljötekniks möts.  Miljöteknik är i sin tur ett samlingsnamn på olika miljövänliga områden. Det kan exempelvis vara energikällor som vindkraft, eller miljövänliga kemikalier, tekniker för att rena vatten eller framställa produkter. Nu håller begreppet på att urvattnas så det är dags för en ny uppdaterad Cleantech 2.0. Fokuset har varit förmycket på kvalitets tekniskt tänkande och det miljötekniska har setts som ett hot mot vinster för företag. Det har lett till att utförare följer ”lagen” men de har inte förstått innebörden med att skapa miljö-genomtänkta-miljöer. Vid byggnationer är det nästa kostnader som ställs mot miljösmarta lösningar, och då väljer man ett mer kortsiktigt billigare alternativ. Vi däremot ser att det mer handlar om okunskap och att man inte vill se helheten. Det är också som alltid förkorta perspektiv i de bolag som åtar sig byggnationer. Därför ser vi att det nu är dags att ta nästa steg i den utveckling som sattes igång för ett tjugotal år sedan.

Nästa steg kommer att innebära att ansvaret för miljösmarta lösningar ska ligga hos producenten och beställaren inte hos mig som konsumet. Det viktigaste är att man börjar förstå att miljösmarta löningar alltid är billigare än alternativen. Även för de som ska producera produkterna. Hur många vill exempelvis ha tillbaka de kylskåp som fanns 1995, inköpskostnaden är lika stor idag som då, men driftkostanden är på en annan planet. Produktions kostnaden har effektiviserats, så det är billigare att ta fram produkten idag. Då säger en del att vinsten har minskat för att konkurrensen har ökat, ny teknik och kunnande har tillkommit etc. Jo det är sant, men samtidigt har det fört med sig att bolaget har utvecklat fler kostnadsbärande produkter breddar marknaden.

Går man igenom produkt för produkt på detta sätt inser man snabbt att det alltid lönar sig att vara miljösmart. Det som idag är problemet är att detta ser jag om jag är aktiv på marknaden och inhämtar denna information på egen hand. Det är nästa steg att ändra på inom Cleantech området. Det ska inte ligga på mig som konsument utan byggas in i infrastrukturen. Vi kommer framöver att presentera flera olika lösningar inom detta, mycket spännande utvecklingsområde.