Styrelseproffs


I dagarna blev det klart att Ursula Piëch, väljs in i Volkswagens styrelse. Det som i dessa sammanhang är mest anmärkningsvärd är att hon är förskollärare. Jovisst är hon gift med Ferdinand Piëch, men anses idag ha den kompetens som bolaget behöver.

Det är ovanligt att styrelseledamöter har en annan utbildning än civilekonom eller civilingenjör. Varför det har blivit så, tycks ibland handla mer om tradition än logiska förklaringar. Visst är det så att exempelvis civilekonomen förstår hur bolaget ska byggas och att den kompetensen bör finnas i en styrelse, men däremot finns inte det i civilingenjörsutbildningen. En del har löst det genom att komplettera sin utbildning. Exempelvis CH Svanberg, är både civilingenjör och civilekonom. KTH har även finansiell ”utbildningsgrenar” på sina tekniska utbildningar.

Ett av styrelsens viktigaste områden är att ta fram strategier, som bygger på mål som ligger bortom tre års perioder. Samtidigt ska den vardagliga verksamheten understödjas, om företaget hamnar i kris kan styrelsen jobba med flera olika tidsperspektiv, kortsiktiga och de mer långsiktiga. De underlättar för VD som har en mer operativ roll i företaget. Det är därför inte säkert att en bra VD blir en bra styrelseordförande. Det är två helt olika saker och kan jämföras med att vara elitspelare och sedan bli tränare. En framgångsrik elitspelare behöver inte bli en bra tränare, och det finns tränare som inte haft en elitkarriär, men blivit bra tränare.

Som ni märker handlar styrelsearbete ganska lite om att behärska sitt verksamhetsområde, det är klart att du måste kunna läsa och förstå en rapport och balans räkning, en del juridiska lagar om styrelsearbete och verksamhetsområdet, förstå verksamhetens områden etc. men det handlar lite om det som du har lärt dig i din utbildning. Nej den kompetens man söker är det som människor via erfarenhet har lärt sig, det som kallas bildning. Exempelvis om företag jobbar med stora upphandlingar, kan det vara bra att ta in en person med en sådan kompetens i styrelsen. Eller när flyplanstillverkaren SAAB skulle exportera sin plan var det bra att ta med en person i styrelsen som kunde det politiska försvarsspelet, i det fallet Jan Nygren.

En annan kvinna med uddabakgrund som gått långt i styrelse världen är SvensktNäringslivs förre ordförande Signhild Arnegård Hansen. Hon startade Lantchips, är socionom och fött sex barn. Det är klart att en sådan person tillför och berikar en styrelse.

Det är klart att om Ursula Piëch inte varit gift med Ferdinand Piëch, hade hon säkert inte varit i den positionen som hon idag är i. Men underskatta inte den kompetens i bildning som denna kvinna har. Jag är dessutom helt övertygad om att man hade sett på henne på ett annat sätt om hon haft ”rätt utbildning” för styrelse arbete. I en framtida styrelsesammansättning behöver det vara rätt kvinna/man på rätt plats, än det som vi ser idag. ”Vilka är det som tänker som mig”.