Tråkigt är kreativitetens moder


2013-11-03-09-15-13Det vanliga idag är att allt vi gör ska vara roligt, lustfyllt och det finns till och med bolag som påstår att de har utrotat tråkigheten. Nu är detta en myt för utan det tråkiga kan vi inte nå det lustfyllda.

Större delen av det som vi gör är mer eller mindre ritual bundet som dels hjälper oss med att skapa det ”förutsägbara” och som lägger en grund för det som vi upplever som tryggt. Däremot ligger trygghet och tråkighet nära varandra, vilket innebär att när det blir för tryggt så blir vi även uttråkade. Tillskillnad mot de flesta djurarter har vi då en förmåga att bryta detta genom att förändra de ritualbundna mönster som vi lever med. Tyvärr påverkar det även tryggheten så vi är ofta rädda för att göra denna typ av förändringar.

Förändringar är nödvändiga för att vi inte ska bli sjuka, för trygghet är bra men förmycket av det gör oss sjuka. Förändringar kommer från den kreativitet som har ”föds” från tråkigheten, så allt hänger samman och är nödvändig för att vi ska utvecklas.

På samma sätt som att stor trygghet gör oss sjuka så blir även det motsatta, jagandet efter lycka, inte hälsofrämjande. Vi människor är inte riktigt skapta för att ständigt befinna oss i ett lyckorus. Ett av de längsta lyckorus vi kan vara i är när vi är förälskade och det brukar vara i max 2-3 månader, sedan övergår förhållandet in i en ny fas. Andra lyckostadier är kanske allt från några millisekunder till ett antal dagar eller veckor. Nu kanske tiden inte är det avgörande, utan mer att vi våga öppna upp för att då och då möta ”lyckan”.

När jag möter företag kan jag inte påstå att de flesta har förmycket ”flow” i den kulturella miljön, utan snarare brottas större delen med strukturella utmaningar. Men när man har kommit igenom detta så finns det en grund för att finna ”flow” i en sådan miljö. Samtidigt måste man vara medveten om att större delen av arbetstiden kommer vara ritualbunden men medarbetare kanske inte kommer att uppfatta detta. Eftersom ritualbundenheten kan göra oss sjuka behöver jag som chef vara medveten om detta. Som chef kanske jag inte ska ”släppa” en ”självgående” arbetsgrupp, utan mer kanske ge dem nya utmaningar.

Ständig lycka är något som dagens samhälle har upphöjt så att det på vissa håll näst intill har blivit en religion. Tyvärr är det så att större delen av dygnets alla timmar är rätt så repetitiva, kan upplevas som tråkiga och något vi vill ta bort. Vi kan till och med ”se ned” på oss själva för att ”alla andra har så roliga liv”. Som jag skrev i början så är det en myt. För ”Tråkigheten är kreativitetens moder”

Kaos


En situation som följs av en annan situation helt oberoende av situationen, som i sin tur följs av en situation helt oberoende av situationen, som i sin… Det som vi inte kan kontrollera kan vi även kalla för kaos. Kan vi börja se mönster och med teorier förutse vad som ska ske kan vi kanske kontrollera det. Kaos har annars fått en mycket negativ klang i många sammanhang. Inom företagsvärlden vill man ha koll och kontroll över situationer, vilket kan vara svårt med kaos. Samtidigt är det ofta så att chefer inte fattar beslut efter noga övervägande, nej de säger ofta att det är magkänslan som styr. När Nasdaq OMX rasar iväg åt olika håll är det inte logik som styr utan kaoset får härja fritt. Kaos är något som är av ondo, det är kontroll vi vill ha.

I mitt jobb som affärsutvecklare har jag allt för många gånger sprungit på företagare som har tappat lusten att driva sina företag. Det har blivit förmycket fokus på att kontrollera allt som går att kontrollera, så de har tappat själva idén till varför de en gång startade sitt företag. Det kaos som en gång fanns är idag under full kontroll och allt har då blivit….tråkigt.

Blandat är bäst, brukar det heta, och det gäller även när man driver företag. Allt går inte att kontrollera och ska heller inte kunna kontrolleras.