Förälskad i vår historia dödar oss


2016-05-09 05.42.36-3På väg till tunnelbanan denna morgon var det många medresenärer som var stressade. Målriktningen för de flesta var åt det håll som näsan pekade åt och under resan satt de flesta djupt försjunkna i sina läsplattor eller smartphones.

Att ständigt återupprepa mönster ligger i människans natur och är något som vi inte kan klara oss utan. När alltfler börjar göra likartade saker skapas det också ”normer” för att bibehålla systemets balans. Exempelvis kan en trubadur, tiggare eller någon vän som vill prata, bli ett ”störande” moment.

Ibland står vi inte ut i våra invanda mönster, utan vi bryter då dessa, kanske inte i första hand för att göra förändringar utan för att vi är så uttråkade. Vi kan då försvara våra beteenden med att ”så har vi alltid gjort” eller ”när man åker tunnelbana gör man så här”. Dessa svar är ganska oreflekterade, allmängiltiga och som att ”någon” styrde våra liv.

I alla miljöer som man möter finns oreflekterade mönster att betrakta. Ibland så kan de bli så plågsamma så människor börjar må dåligt. Nu är det dock inte så enkelt som att det går att bryta dessa, för försvararna av oreflekterade system brukar säga ”man vet vad man har, men man vet inte vad man får”.

I företagsvärlden är tillväxt och att blicka framåt väldigt centralt. På marknader med stor rörlighet, behöver man inte prata om detta för det är så förknippat med bolagets eget överlevande. Självklart sätts mål men dessa måste många gånger justeras för att omvärlden ändrar sig. Trots dessa marknadsskiftningar så börjar vi även inom dessa bolag skapa oreflekterade mönster när vi kommer i grupp. Många gånger har det inte så stor påverkan på tillväxten, men är det exempelvis gamla säljmönster, där man använder papper och penna istället för CRM system, så blir det snabbt konsekvenser.

Mer vanligt är att oreflekterade mönster ”lämnas ifred” ju stabilare en marknad är. Det behöver inte vara ett bekymmer men för det mesta börjar vi individer bli uttråkade, när vår omvärld blir för förutsägbar. Det i sin tur leder till att sjukskrivningarna ökar.

Att utbilda ledare till att bli bättre, ökar deras förståelse för detta dilemma, men hjälper inte övriga medarbetare. Däremot börjar vi parallellt jobba med med medarbetaransvar sprider vi denna kunskap till fler aktörer inom ett system.

Vi är stöpta i att tro på att ”allt kommer vara för evigt”, men vi vet att ”Inget varar för evigt”. Men ifrågasätter vi inte vår egen historia, som skapar våra aktionsmönster, kommer vi leva i tron om att ”allt kommer vara för evigt”, medan verkligheten rasar ihop.

Jorden är platt


2013-05-16 10.47.40Jorden är platt i vissa avseenden eller rund (oval) i andra avseenden, beroende på vilket perspektiv vi pratar om. Att ha kontroversiella åsikter har alltid varit och är utmanande. Att idag påstå att jorden är platt, som på bilden, kanske mer ses som ett komiskt påstående idag och inte så stridbart som det förr var. Däremot finns det andra påståenden som kan vara jobbiga att ta del av.

Står ett företag inför likvida problem, krånglande försäljning, för stora utgifter är det inte visionsarbetet som behöver vara i fokus utan mer dag-till-dag åtgärder. Frågeställningar att då brottas med är exempelvis ”Hur mycket säljer vi ?”, ”Strukturer för säljare”. Det hjälper inte i detta läge att tillsätta en kommission eller göra en utredningen för det är åtgärder om sker på ett ”annat plan”. Med andra ord så är jorden är rund på ett plan, men på en mer konkret och vardaglig nivå, så är den platt. Det innebär att åtgärder måste vara avstämda för den nivå man pratar om. Det finns många goda exempel på där man kommit tillrätta med vinterkräksjuka på sjukhus, genom att skärpa hygienrutinerna. En konkret åtgärd mot ett konkret problem. Utredningar och analyser är abstrakta åtgärder mot abstrakta problem. Tyvärr är det allt för vanligt att dessa två perspektiv blandas ihop och då blir det väldigt fel.

Vi ser exempelvis klimatskeptiker som gärna blandar dessa två perspektiv och då framstår klimatförändringar som naturliga klimatväxlingar som alltid har funnits. Ett annat populärt område att göra detta inom är när bolag går dåligt. Istället för att fokusera på konkreta vardagliga problem fastnar man irrelevanta rapportskrivande, marknadsplans utvecklingar etc. Fel åtgärd på fel nivå.  ”Jorden är rund”, blir normgivande och därmed har ”standarden” för problemet slagits fast.

Om vi tänker oss att vi skulle kunna gå ned på exempelvis skalbaggars nivå och förstå dem skulle de med all säkerhet hävda att jorden är allt annat än rund, eftersom de lever på en annan nivå än vad vi gör. Vi skulle kunna vidga våra egna perspektiv och hävda att ”ibland är jorden rund och ibland är den platt, beroende på vems perspektiv man tar”.  Det skulle kunna utveckla den ”normalitet” som vi har definierat, och ge oss en större förståelse för den ”helhet” som vi lever i.

Ett företag måste ständigt kunna ifrågasätta sina normer, ”det är marknadens fel att försäljningen viker” är en ”jorden-är-rund-norm” och måste kunna ifrågasättas. Ofta är företagets försäljningssida inte van vid att ställa om sig efter marknadens nya krav, med andra ord används samma strategi vid uppgångar som vid nedgångar. För att kunna bryta detta behövs det andra perspektiv, normer och konkreta åtgärder. Ibland kan detta göras internt men i de flesta fall behövs det externa personer som kan ifrågasätta olika lösningar, inte förstå företagets normer, och våga föreslå konkreta lösningar på konkreta problem.

Börja ta betalt


Rivningsbolagen och byggställningsbolagen tjänster, gick förr under det som byggbolag erbjöd. Likadant var det med rörspolningsbolag, som rörmockare ansvarade för. Patriakatsystem brukar få en negativ klang, men det finns fördelar även i detta system. I ett matriakatsystem, ska man kunna lite om mycket, men i patriakatsystem ska man kunna mycket om lite. Allmänbildandet är viktigt i det förstnämnda systemet, medan expertkunnande är mer centralt i det andra. I dagens specialiserade värld skulle det vara mycket svårt utan en stark ”spetskompetens”.

Det svåra kan vara att börja ta betalt i ett område som tidigare inte varit enskilt prissatt utan ingått i ett större tjänsteutbud. Det finns bland annat två saker som styr priset, efterfrågan och tillgång.

  • 006Efterfrågas din produkt?
    • hur många känner till din produkt?
  • Tillgång
    • Finns det fler aktörer på marknaden?
    • hur pass etablerade är de?

Du inser nu att ”hitta den unika uppfinningen” är lika smart som att ”uppfinna” den första telefonen. ”Vem ska man ringa till?” Att vara för tidigt ute på en marknad innebär mycket stora kostnader eftersom man måste utbilda kunderna. Därför är det bra att avliva myten om de ”perfekta produkterna”, de är alltid ”perfekta” när historien skriv.

Kunna ta betalt är också centralt, samt att hålla ut. När en ny produkt eller tjänst lanseras, är man relativt ensam, men när efterfrågan ökar kommer fler att uppmärksamma detta och konkurrensen ökar. När marknaden börjar bli mättad, kommer priserna att krypa ned. Ibland fortsätter priserna nedåt, så att marginalerna inte längre blir lönsamma, och då behöver produkterna utvecklas. Nu har det inte hänt inom rörspolningen, men i rivningsbranschen råder fullt priskrig. Det innebär att den del av dessa bolag kommer försvinna och några kommer produktutveckla rivningsprocesserna, troligtvis mer mot miljöområdet. Problemet är att sådant kostar pengar och de som idag kan avsätta pengar till produktutveckling kommer att klara av det.

Förutom tillgång och efterfrågan, styr även kommande produktutveckling prissättningen. När jag träffar företag slås jag nästan alltid av att just detta område sällan är med när man sätter priserna, utan man ser vinstmarginalen och blir nöjd med denna. Men ibland är produktsegmentet och dess marknad lika brutal som Joseph Schumpter beskriver i ”creative destruction”. För att lansera en ny produkt måste du ”döda en gamla marknaden”, vilket kostar mycket pengar.

Cleantech…


Cleantech är ett samlingsnamn där kvalitetsteknik och miljötekniks möts.  Miljöteknik är i sin tur ett samlingsnamn på olika miljövänliga områden. Det kan exempelvis vara energikällor som vindkraft, eller miljövänliga kemikalier, tekniker för att rena vatten eller framställa produkter. Nu håller begreppet på att urvattnas så det är dags för en ny uppdaterad Cleantech 2.0. Fokuset har varit förmycket på kvalitets tekniskt tänkande och det miljötekniska har setts som ett hot mot vinster för företag. Det har lett till att utförare följer ”lagen” men de har inte förstått innebörden med att skapa miljö-genomtänkta-miljöer. Vid byggnationer är det nästa kostnader som ställs mot miljösmarta lösningar, och då väljer man ett mer kortsiktigt billigare alternativ. Vi däremot ser att det mer handlar om okunskap och att man inte vill se helheten. Det är också som alltid förkorta perspektiv i de bolag som åtar sig byggnationer. Därför ser vi att det nu är dags att ta nästa steg i den utveckling som sattes igång för ett tjugotal år sedan.

Nästa steg kommer att innebära att ansvaret för miljösmarta lösningar ska ligga hos producenten och beställaren inte hos mig som konsumet. Det viktigaste är att man börjar förstå att miljösmarta löningar alltid är billigare än alternativen. Även för de som ska producera produkterna. Hur många vill exempelvis ha tillbaka de kylskåp som fanns 1995, inköpskostnaden är lika stor idag som då, men driftkostanden är på en annan planet. Produktions kostnaden har effektiviserats, så det är billigare att ta fram produkten idag. Då säger en del att vinsten har minskat för att konkurrensen har ökat, ny teknik och kunnande har tillkommit etc. Jo det är sant, men samtidigt har det fört med sig att bolaget har utvecklat fler kostnadsbärande produkter breddar marknaden.

Går man igenom produkt för produkt på detta sätt inser man snabbt att det alltid lönar sig att vara miljösmart. Det som idag är problemet är att detta ser jag om jag är aktiv på marknaden och inhämtar denna information på egen hand. Det är nästa steg att ändra på inom Cleantech området. Det ska inte ligga på mig som konsument utan byggas in i infrastrukturen. Vi kommer framöver att presentera flera olika lösningar inom detta, mycket spännande utvecklingsområde.

Det damp ned en padda..


I förra veckan kom den första ”paddan” in i hushållet, en Ipad. Hybriden mellan en telefon, dator, framtid, historia etc. Byggd på HP;s gamla skärm och sedan vidareutvecklats av Apple, och den tredje generationen är nu på väg ut. Användningsområdena har ökat sedan den kom, men för många har man inget ”nytt” område att använda den till. En kollega som jobbat med film, produktion och Apple användare sedan 1984, förstår överhuvudtaget inte vad man ska med denna manick till. En annan kollega, projektledare köpte sin första Apple produkt, Ipad, för två år sedan och hon är helt lyrisk över denna tingest.

Denna typ av reaktioner är vanlig när företag kommer med hybridprodukter till en marknad som kan förstå den till viss del. En del använder hybriden som den föregångare som den är utvecklad ifrån. Med andra ord köper ett extern skrivbord och förvandlar Ipaden till en bärbar dator. Andra utgår från ett eget behov och ser att produkten väl överensstämmer för att täcka behovet. Exempelvis använda Ipaden till ett elektroniskt skrivbord.

Längre fram i tiden, när ett antal generationer av produkten har passerats, och användarna har växt upp med produkten, har hybriden blivit en egen bruks sak, som det går att kombinera och skapa nya hybrider. Cykeln som man kom på att sätta motor på och så blev det en motorcykel. Chassit från motorcykeln kan nog funka i en vattenmiljö och så kom de första vattenskotrarna till.

Innovationen som Apple drog igång med Ipaden har nu skapat en ny marknad, men många som kommer i kontakten med den för första gången ser den som en ersättare för en vanlig bärbar dator, vilket den inte är. Den är någonting mer. Slate PC från Windows visar detta. Exempelvis har skärmen en känslighet för alla fingrar du sätter på skärmen samtidigt. Du kan med andra ord använda alla tio fingrar på samma sätt som ett vanligt papper. Det kommer med all sannolikhet att replikeras från Apple i någon anna form och på det viset kommer det unika med produkten att stärka och utvecklas. I en framtid kommer det att finnas många produkter inom sfären datorer, men som mer och mer är anpassade efter individens behov.

Hur använder vi vår padda då? För mig är den som en större och otympligare smartphones, men det handlar mer om att jag inte hamnat i ett ”lekområde” med den. Väl i detta område kommer jag börja se hur jag kan få användning för den, sen får vi se om den kommer att ersätta någon av de datorer jag använder idag eller om jag upptäcker ett nytt användningsområde.

Framtida transportmedel


I dagarna blev det klart att T-banans blåa linje ska växa vidare till Nacka, vilket kommer vara klart 2025. En utbyggd kollektivtrafik är något som vi kommer att få se mer och mer framöver. Hittills har det handlat om bussar, tåg, spårvagn och tunnelbana, men nu kommer det flera varianter. Ett område som vi tror mycket på är cykeln. Idag drivs den till största delen av mänsklig kraft, men det finns el-hybrider även här. De får gå 25 km/h och det är EU som har satt den standarden. När vi har pratat cykeltillverkare, exempelvis Crescent, Bianchi, så finns tekniken till att utveckla hastigheten idag, men däremot finns det ingen klassning för produkten. En el-cykel som gör 45 km/h och en räckvidd på 50 km, skulle ge ett mycket spännande alternativ.

Ett framtida transportmedelsprojekt som vi är involverad i är SkyTube. Idén till den fick Lars Widén för cirka tio år sedan. Via sugrör föddes idén till att utveckla samhällets urbana utveckling. Produkten har visats upp för näringsliv och politiker. Bland annat Köpenhamn är intresserade av att se hur en framtida urban utveckling skulle kunna se ut, där SkyTuben är med. Fördelarna är främst produktionskostnaderna och att produkten går att bygga i befintlig miljö utan större påverkan på den. Den kan både vara luftburen och nedgrävd som en tunnel.

En annan spännande utveckling som sker är hybrider. Vi har sett det på bilsidan, cykeln har vi nämnt och ett annat spännande koncept är båt –flyg hybrider. Det är i och för sig inget nytt. I Gamla Sovjetunionen användes Ekranoplan, som utnyttjade markeffekten, den luftspalt som uppstår när ett flygplan lyfter. Används hos svävare. Nu har en ung designer tagit fram ett Ekranoplan som gör 400 km/h, som väntas vara klart 2025.

Det man börjar se i framtida kollektivlösningar är mångfalden, där priset är en viktig del. Ett högt pris brukar betyda att det kommer ta lång tid inna politer kan fatta beslut. Behovet av att bygga snabbjärnväg mellan Stockholm – Göteborg eller Malmö- Stockholm, ökar mer och mer. Det alternativet är mycket kostsamt och det är tveksamt om Sverige med sin lilla befolkning kan bära en sådan kostnad. Dessutom ska man vara medveten om att det mer eller mindre är ett rakt spår som ska läggas ned, vilket innebär att markägare och miljöpåverkan måste tillföras i ett sådant projekt. Kanske är glasvägar med kraften i marken ett mer intressant alternativ för oss, där olika fordonsslag kan transporteras.

Hur som haver behöver vi få fram fler kollektivlösningar, för att kunna säkra den framtida miljön. Det är genom teknologisk utveckling som vi kommer att överlämna en bra miljö för kommande generation.

Arbete med vatten och andra infrastrukturer


Vatten livet är vatten och..

Det som händer när man arbetar med vattenfrågor i länder där tillgång till rent dricksvatten är ett problem, är att det uppstår efterfrågan på att hitta lösningar på andra infrastruktur områden. Om vatten är den ingång som ett uppdrag startar i, kan nästa steg handla om att hitta energilösningar. Dels om hur vattenverken drivs, men även att energibristen ofta är stor där tillgång till rent vatten är dåligt. Sedan tillkommer avfallshantering, hur man tar hand om spillvatten. I dessa fall är det i samband med att boenden planeras och byggs. Så för att bli leverantör behöver man ha kontaktytor mot fler infrastruktur delar, annars blir man aldrig intressant för köparen.

Den andra delen är att man behöver säkra upp kontakten mellan köpare och leverantör. Det går inte enbart att vara med i själva försäljningen utan många köpare vill att man fortsätter och är projektansvarig i själva affären. Det för med sig ett visst jobb, men det är också en garanti för att produkten som ska levereras kommer att fungera för användaren. Är du inte intresserad av att leverera denna typ av tjänst blir det ingen affär. Ibland kan det hända att någon annan infrastruktur leverantör har börja leverera och vattenfrågan kommer upp på bordet, nu senast var det så i ett land mellersta östern, då är det också viktigt att huvudkontaktmännen är kvar i jobbet.

Det är mycket ”fotarbete” och mötesarbete innan man är framme vid affären, men det är värt att lägga ned allt arbete när man ser den enorma förändring som rent vatten kan ge andra människor.