I ett annorlunda land


I förra veckan kom det väldigt mycket snö på en gång i stockholmstrakten. Så mycket att IMG_4993Vägar fick stängas vilket snabbt gav effekt på framkomligheten. Med andra ord blev det ett kaos och väldigt lite fungerade. En av de saker som inte funkade var snöröjningen på vägar och trottoarer. I Stockholm hade man bestämt sig för en ”jämlik” snöskottning men även det havererade. Överallt var det snö men det paradoxala var att när bilar och gångtrafikanter knappt tog sig fram så blev taken renskottade.

Men varför blev det på detta viset.

Ansvar och ägande är tydlig i denna fråga. För några år sedan dog en ung man av en nedfallande istapp, och efter dom så är det bostadsrättsföreningens ansvar att detta inte ska ske. Detta är något som alla vet om, därför börjar detta arbete så fort det har fallit några centimeter snö.

Däremot på marken gäller inte detta, kommunen, trafikverket har självklart ett ansvar, men det finns inget personligt ansvar i detta. Dessutom för man en ”löpande dialog” där tron på kommunikation kan påverka beteenden är stor. Tyvärr fungerar det inte så, jo jag vet att alla kommuner håller på med värdegrundsarbeten, men det är att slänga pengarna ”i sjön”. Tron på att genom samtal kunna påverka attityder som i sin tur gör oss till goda människor är mer kommen ur en religiös övertygelse än en realistisk vardag.

Denna typ av kommunikation kan även förstärka ett problem, så att det förvärras. För i ett värdegrundsarbete är det inte intressant att finna en ”syndabock”, vilkets gjorde i fallet med snöras från tak, utan vi ska samtala oss fram till varför vi behöver vårt gemensamma agerande. Vad man då glömmer bort är var och ens särintressen som alltid är starkare än gruppens. Detta blir inte tydligt förrän individen hamnar i en konflikt mellan grupp och sig själv. Exempelvis så går alltid ens egna barns mående före om en viss gata i en stad blir skottad. Det egna egot är med andra ord starkare än We-go i denna typ av situationer.

Det innebär att när det blir mycket bekymmer, som vid rejäla snöfall så kommer det som vi har pratat om bli sekundärt. Det primära blir att jag själv tar mig hem, mina barn kommer hem från skolan och att vi slutligen kan ha det trevligt på kvällen. Snö på gator kommer med andra ord att prioriteras långt ned. Men eftersom vi har en värdegrund kan vi dagen efter gå ut och säga ”vi gjorde något och vi kommunicerar med alla parter”. Gruppens individer känner sig nöjda, de har gjort något, men resultatet är lika med noll.

Men varför lägger vi ned så mycket tid och pengar på detta område. Dels handlar det om att vi älskar att prata i detta land där bland annat ”Pratlandet” har figurerat. Sedan är det enkelt att sälja in, att ansvar inte behöver föra med sig några konsekvenser.  Men medan människor knappt kan ta sig fram i trafiken så har vi renskottade tak, det är konstigt.

En vit dag


20121202-182113.jpgVintern har kommit till oss och med allt vad det innebär. Dubbdäck på bilen, mer kläder, mörker och en känsla av att dagarna är korta.  Vi bor i ett land med fyra års tider som påverkar oss på olika sätt och just nu är det vinter. Varje årstid har sin puls och krav och det ändrar våra förutsättningar.

Inom företagsvärlden finns det också olika klimat och års tider, men vi driver bolagen som om det vore en enda årstid. Det är ”Q-tider” som råder. Där man enbart ser till röda eller svarta siffror per kvartal eller ”Quartal”. När det inte finns en långsiktighet är det lätt att drunkna i månadsrapporteringen vilket ökar risken för passivitet och en rädsla för att våga satsa. Som jag har skrivit tidigare går det inte att spara sig genom en lågkonjunktur, en levande organism behöver utvecklas i den miljö och det klimat som råder.

Just nu är det vinter i Sverige och vi kanske skulle låta det klimatet även råda inom företagandet. Är du ett företag med ett vinterklimat som normal tillstånd, då ska du ha en bra tillväxt just nu. Är det sommaren som är den starkaste tillväxten är det förberedelser inför den som just nu råder. Spelar klimatet ingen roll kanske du ska ta hjälp utifrån för att hitta företagets inre ”biologisk” klocka så att mörkret inte äter upp innovationer och kreativitet.

All time high..


Den milda hösten och påbörjade vintern har fört med sig katastrof för en del och stora vinster för andra. Många gånger i debatten pratas det om markanden som om det bara fanns en, det ska vara pluraliskt, marknader. Tack vare internet, har vi fått ett mycket snabbt kommunikationssystem, som påverkar marknader. Det är tempot i det kommunikationen, som hjälpt till att lyfta upp marknader som annars inte skulle existera.

Ett exempel på det syns på bilden intill. Det är Felicie Gimondi, Världsmästare 1973, cykel och den står på Bianchi fabriken. 1973 låg all tillverkning i stort sett i fabriken. Allt från produktutveckling till, tillverkning och hopsättning. Idag görs alla komponenter i Asien, monteringen och distrubutionen görs från Italien. Det utbud av underleverantörer som idag finns i Asien, fanns knappt 1973.

Uppgiften för styrelser är att utifrån den produkt som tillverkas, eller tjänst som erbjuds, är att se vilka marknader som är på uppgågående, eller på de som viker nedåt. Det kan även handla om att korsa olika produkter, ta fram hybrider  för att nå andra marknader, samtidigt kan man inte tappa fokus på det som idag skapar vår tillväxt.

Ett företag som har utvecklats på olika marknader är Vasaloppet. De hade ett par tuffa år i slutet av 1990-talet och fick börja tänka i andra banor. Idag har man ett otroligt starkt och brett varumärke, som går att utveckla vidare. På vinterveckan är det 260 000 människor som besöker mässan, och på sommarveckan är det 65 000 besökare.

Vi tycker att det är viktigt att varje företag har, en marknadsplan, en affärsplan, samt en kommunikationsplan. Det är inte för att konsulter eller någon annan tycker att det är bra, nej det handlar om företagets överlevnad. Alla marknader har uppgångar och nedgångar. För att ett företag ska bli långvarigt, och skapa bra tillväxt, är det viktigt att förutse marknadsskiften. Det företaget som kan förutse nya marknader, samt ha en plan för hur man växlar mellan olika marknader, kan bibehålla en god tillväxt i bolaget. Sedan är det klar att väder hjälper till, det finns inget dåligt väder bara dåliga……

Bilder från vinodlingarna i Slovenien


Vintern har börjat göra sitt intåg i Ptuj i Slovenien. Det har varit frost under ett par veckors tid och landskapet lägger sig i träda. Vi kommer att göra ett antal vinprovningar i Sverige under december och hoppas att produkterna slår an hos kunden. Sappan börjar framstå som en favorit. Den har kammat hem ett antal priser på senaste tiden. Den är den första i en serie av kommande spritsorter.

Detta bildspel kräver JavaScript.